Page 10 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
10
Tablo 4: “Elma Armut Kayısı” Miktar Bazında Dünya İthalat ve İhracatı (2011- 2015) /Ton)
Dünya
2011
2012
2013
2014
2015
Toplam
İ
thalat
8450593
11049902
11492413
11511506
12190033
Taze Elma
8178035
8351692
8606544
8490822
9219605
Taze Armut
2367283
2443274
2703474
2672130
Taze Kayısı
272558
330927
442595
317210
298298
Toplam
İ
hracat
8960782
11405134
11593017
11849070
12343334
Taze Elma
8698095
8479160
8706997
8724448
9292964
Taze Armut
2595442
2534435
2819922
2744469
Taze Kayısı
262687
330532
351585
304700
305901
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Değer bazında olduğu gibi miktar bazında da ürün grubunun en çok ithal ve ihraç edilen ürünü taze
elmadır. 2014 yılında yaklaşık 8,5 milyon ton elma ithal edilirken bu miktar ihracat için 8,7 milyon ton
olmuştur. Değer bazındaki rakamlara paralel olarak miktar bazında da 2013 yılında bir artış, 2014`te
ise 2013 öncesi miktarlara dönüş yaşanmıştır.
2014 yılında 2,4 milyon ton armut ithal edilirken, ihracat 2,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı
sene kayısı ihracat 317,2 bin ve ithalatı 304,7 bin ton civarında gerçekleşmiştir.
Değer ve miktar bazında gözlenen paralel değişim kayısı için de geçerlidir. Ancak armut için geçerli
değildir. Bahse konu ürünlerin ithal ve ihraç fiyatlarında farklılık gözlemlenmiştir.
Tablo 5: “Elma, Armut, Kayısı”Dünya İthalat ve İhracatında (2010- 2014) birim/Ton Fiyatları
Dünya
2010
2011
2012
2013
2014
Dünya
İ
thal
Fiyatı
800
893
937
1026
974
Taze Elma
775
870
885
971
930
Taze Armut
1050
1175
1034
Taze Kayısı
1651
1584
1445
1284
1657
Dünya
İ
hraç
Fiyatı
775
847
891
993
923
Taze Elma
754
826
847
931
881
Taze Armut
979
1133
985
Taze Kayısı
1519
1542
1338
1523
1577
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016