Page 15 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
15
2014 yılı itibariyle, değer bazında dünyanın en büyük elma ihracatçısı ABD`dir. 2015 yılı rakamları
da ise Çin’in ABD’yi ufak bir farkla geçmiş olduğu görülmektedir.
Çin’in 2015 yılı elma ihracatı yaklaşık 1.032 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ülkeyi 1.027
milyon dolarlık ihracat ile ABD takip etmektedir.
Üçüncü sıradaki İtalya 960,7 milyon dolar, dördüncü sıradaki Fransa 617,9 milyon dolar ve beşinci
sıradaki Şili 591,5 milyon dolarlık ihracat rakamlarına sahiptir. 2014 yılı ile karşılaştırldığında Fransa
ile Şili’nin yer değiştirdiği görülmektedir.
Takip eden beş büyük ihracatçının ihracat tutarları 500 milyon doların altındadır.Ancak 2015 yılında
Yeni Zelanda ve G. Afrika’nın ihracat performansının Polonya’yı geçtiği görülmektedir.
Türkiye 2014 yılında, değer bazında 41 milyon dolar elma ihracatı ile 23. sıradadır. Türkiye’nin 2015
yılı elma ihracatı 50,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 13: Dünyanın İlk 10 Elma İhracatçısı Ülke Değer Bazında, 2011-2015/ 1.000 ABD Doları
2011
2012
2013
2014
2015
Dünya
7184828
7183554
8102571
7684197
7,030,463
ABD
952308
1086543
1121138
1086086
1027008
Çin
914326
959913
1029866
1027579
1032167
Italya
993345
936563
933697
975225
960742
Şili
677642
728912
843324
822347
591452
Fransa
738288
691135
652125
719954
617962
5 ülke toplamı
4275909
4403066
4580150
4631191
4229331
Polonya
272053
431873
581171
441766
318627
Yeni Zelanda
285096
294827
406820
425374
482401
Güney Afrika
309832
333490
443291
353652
386464
Hollanda
365248
313832
459827
284901
186407
Belçika
207616
161663
225139
149271
141159
10 ülke toplamı
5715754
5938751
6696398
6286155
5744389
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Tablo 14: Değer Bazında Türkiye`nin Dünya Elma İhracatı, 2011-2015/ 1.000 ABD Doları
2011
2012
2013
2014
2015
Türkiye
36605
28549
48900
41334
50250
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
İlk beş sıradaki ihracatçı ülke, toplam dünya elma ihracatının %62`sini gerçekleştirmektedir. İkinci
gruptaki beş ülkenin eklenmesi ile ilk on ülke ihracatı 2014 yılı itibariyle %83`e yükselmektedir.