Page 38 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
38
Arjantin Meyve
Üreticileri Birliği
La Cámara Argentina
de Fruticultores
Integrados (C.A.F.I.)
1987 yılında kurulan Arjantin Meyve Üreticileri Birliği (CAFİ) 1934
yılında kurulan Corporación Frutícola Argentina ve 1974 yılında
kurulmuş olan Empacadores y Frigoríficos de Frutas Asociados de
Río Negro y Neuquén (E.F.F.A.) ve de 1948 de kurulan Asociación
Gremial de Empacadores de Fruta Argentina (A.G.E.F.A.)
derneğinin bir devamı olarak birleşmelerinden ortaya çıkmıştır.
Hipólito Yrigoyen Nº
717, 1º Piso Patagonia
- Argentina Tel : 0054
(299) 477 3928
cafi@cafi.org.ar
Avrupa Meyve
Kooperatifi
(European Fruit
Cooperation)
Bu kooperatif 2002 yılında kurulmuş olup Belçika lı Veiling
Haspengouw, Hollanda lı Koninklijke FruitmastersGroep ve Alman
WOG (Württembergische Obstgenossenschaft)' un birleşmesiyle
ortaya çıkmıştır. 1500 üreticiyi bünyesinde barındıran bu yapının
cirosu 251Mil.€ dur. Amacı her ülkede yürürlükte olan sektörel
kanunları ortak pazar çerçevesinde ele alarak en uyumlu hale
getirmek ve piyasanın ihtiyacı olan yeni meyve çeşitlerini arz
ederken lisanslarını da elinde tutmaktır.
Tongersesteenweg
152
3800 Sint-Truiden
Tel : 0032 (0)11/67 06
11 info@efcfruit.com
Avusturalya Elma ve
Armut Üreticileri Birliği
(APAL)
2002 yılında yeni statüsüne kavuşan APAL, esas 1945 yılında
kurulmuş olan Avustralya Elma ve Armut üreticileri İnc.(AAPGA)
firmasının devamı gibi aynı statüde bu meyvelerin tanıtımına devam
etmiştir. APAL yeni tüzüğüne 2002 de kavuşmuş ve 1945 yılından
beri gelen eski yönetim şekli değişmiştir. Bu sayede APAL üreticilere
her türlü desteği vererek Avustralya da yetişen Elma ve Armut
meyvesinin rekabetçiliğini ön planda tutarak gerekli önlemleri almaya
devam etmektedir.
39 O’Connell St North
Melbourne Victoria
3051 Tel : + 61 3 9329
3511
info@apal.org.au
Brezilya Elma
İhracatçıları Birliği
(Brazilian Apple
Exporters
Association)
1978 yılında kurulan bu derneğin 35 üyesi bulunmakta ve üyelerinin
toplam üretimi Brezilya nın %90 nı oluşturmaktadır. Birliğin üyeleri
arasında Kooperatifler, Üretici firmalar, Devlet kurumları ve bölgesel
üretici birlikleri gelmektedir.
Rua Nereu Ramos
1061, Fraiburgo -
Santa Catarina Tel :
0055 49 324 62 686
abpm@abpm.org.br
COPA – COGECA
Avrupa Tarım Birliği
Avrupa Tarım Birliği tarı sektörünün çıkarlarını temsil etmek, Avrupa
Ekonomi Topluluğu otoriteleri ve Avrupa seviyesindeki diğer
paydaşlarla ilişkileri korumak ve geliştirmek, Ortak tarım Politikası
gelişimine ilişin konuları incelemek amacıyla 1958 yılında
kurulmuştur. COPA ayrıca Avrupa Birliği'nin sınırlarının ötesinde
birçok kuruluş ile ayrıcalıklı ilişkilere sahiptir ve bu ilişkilerin temel
amacı Avrupa tarımıyla ilgili tüm aktörlerle olan diyaloğu
güçlendirmektir
Rue de Trèves 611040
Bruxelles
Tel : 0032
(0)2/287.27.11
mail@copa-cogeca.eu
Dünya Elma ve Armut
Üreticileri Birliği
(WAPA) THE
WORLD APPLE AND
PEAR ASSOCIATION
Dünya Elma ve Armut Üreticileri Birliği (WAPA) üye ülkelerin iş
imkanlarını geliştirmek, elma ve armuda olan talebi artırmak, üreticiler
için uygun pazar ortamını sağlamak ve üyeleri için küresel bir forum
ortamı oluşturmak için çalışmaktadır. Bu kapsamda düzenli toplantılar
organize etmekte, farklı projeler üretmekte, üyelerin değişen pazar
trendlerine uyum sağlayabilmesi için pazar analizleri yaptırmakta ve
girişimlerde bulunmaktadır. Merkezi Brüksel’de olan WAPA, 21 üyeye
sahiptir.
Rue de Trèves 49-51,
bte 8 1040 Brussels -
Belgium
Tel : 0032 (0)2
777.15.80
wapa@wapa-
association.org
Fransa Ulusal Elma
ve Armut Birliği
(Association Nationale
Pommes Poires)
ANPP Fransız Ulusal Elma ve Armut derneğinin 1500 üyesi
bulunmaktadır. Toplamda 860.000t elma ve 35.000t armut üretimi
gerçekleştiren bu dernek üyeleri entegre üretim yaparak çevreyi ve
tüketimi koruyarak, ürünlerinin dünyada tanıtımını en iyi şekilde
yapmayı ve Fransız elma, armudunu en iyi şekilde tanıtma
hedefindedir.
129 Boulevard Saint
Germain 75006 Paris
Tel : 0033 1 531 027
88
anpp@pommespoires.f
r
Güney Afrika Taze
Meyve İhracatçıları
Forumu (Fresh
Produce Exporters’
Forum and the Fresh
Fruit Export Industry)
120 üyenin biraraya geldiği bu forum toplamda güney Afrika
ihracatının %90 ını oluşturmaktadır.FSA üyesi olan bu topluluk
ayrıca 4 üretici dernekle de partnerlik çalışması yapmaktadır.
Üyelerinin tamamı ihracatçı firma ve üretici birliklerinden
oluşmaktadır.
The Colloseum
Building | Foyer 3 | 1st
Floor | Regus Desk |
Century Boulevard |
Century City
Tel : +27 21 526 0474
info@fpef.co.za
Kaliforniya Armudu
(California Pears)
1992 yılında (the California Pear Advisory Board (CPAB) olarak
kurulmuş devlet pazarlama programının bir parçası niteliğindedir.
1937 (California Agricultural Marketing Act) yılı yerel kanununu göz
önünde bulundurarak çiftçilerin kendi ihtiyaçları duğrultusunda farklı
sanayileşme programları uygulamasıdır.
1521 I Street
Sacramento, CA
95814 Tel :
916) 441-0432
info@calpear.com