Page 70 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
70
Tablo 81: İhracat Potansiyeli olan Ülkelerde (İlk 5) İthalatçı ve Türkiye’nin Rekabet Durumu
(Bin ABD $)
İthalatçılar
Ürün
Dünyada
n Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalatı
Dünyada
n Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalat
Payı
İthalat Yapılan İlk Beş Ülke
Hedef ülke
ithalatında
Türkiye`nin
konumu
pazar payı
Hedef ülke
ithalatında
Türkiye`ni
n sırası
Almanya
Elma
492.201
6,6%
İtalya %43,9, Fransa %12,1, Hollanda
%10,7, Şili %6,7, Y. Zelanda %6,5
0.01%
17.
Armut
213.006
8,3%
İtalya %38,7, G. Afrika %14,3, Hollanda
%13,6,Şili %9,9, İspanya %5,7
1,3%
10,
Kayısı
109.125
24,7%
Fransa %37,8, İspanya %32,8 İtalya
%17,7 Türkiye %5,7, Yunanistan %3,7,
5,7%
4..
İngiltere
Elma
471.073
6,6%
Fransa %27,2, Güney Afrika %21,4, Yeni
Zelanda %15, Şili %7,1, İtalya %9,1
0%
-
Armut
143.612
5,6%
Hollanda %43,4, Belçika %19,6 G. Afrika
%11,6 , Portekiz %7,6, Almanya %4,1
0,4%
14.
Kayısı
20.433
4,6%
İspanya %54,4, Fransa %20,1, G. Afrika
%9,7, Almanya %5,4, İtalya %3,4
1.1%
8.
Rusya*
Elma
380.688
5,1%
Sırbistan %29,3,Belarus %18,1, Çin
%13,6, Şili %5,6, Moldova %4,4
3,9%
7.
Armut
150.473
5,9%
Arjantin %42,5, Belarus %13,3, Çin
%12,4, G. Afrika %10,7, Şili %4,7
6%
4.
Kayısı
27.268
5,3%
İspanya %50.6, Fransa %19.8, G. Afrika
%13.5, Almanya %5.1, Y. Zelanda %3.3
3,9%
6.
Belarus*
Elma
439.472
5,9%
Polonya %25,5, Makedonya %11,7, G.
Afrika %11,6, Brezilya %7,8, Moldova
%7,2
4,8%
9.
Armut
145.467
5,6%
G. Afrika %15,7, Fas %11, Makedonya
%8,9, Sırbistan %8,7, Brezilya %7,3
4,8%
8.
Kayısı
3.223
1,9%
Türkiye %27,5, Fas %19,8, Moldova
%11,1, İspanya %10,5, G. Afrika %6,3
%27,5
1.
Gürcistan
Elma
3.166
0%
Polonya %21,5, Yunanistan %18,6,
Hollanda %17,3, Türkiye %17,2,
Ermenistan %6,6
17,2%
4.