Page 95 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
95
ÇİN
SHANGAI
iFresh China 2016 - iFresh
China International Fruit &
Vegetable Expo 2016
http://www.chinaexhibitio
n.com/Official_Site/11-
8364-
iFresh_China_2016_-
_iFresh_China_Internati
onal_Fruit_and_Vegetab
le_Expo_2016.html
14-16 Kasım 2016
Kaynak: Strateko internet araştırması
9. Proje Performans Kriterleri
Şekil 24: Proje Performans Kriterleri/Ölçüt
VİZYON PLANI
STRATEJİK HEDEFLER
ÖLÇÜT
“Sektörde hedef
pazarlara odaklı
ürünlerle istikrarlı
ihracat sağlanması”
Stratejik Hedef- 1: Katma
Değerli Ürünlerde İhracat Artışı
Sağlanması
Üniversitelerin
Teknopark ve Arge
merkezleriyle işbirliği
içinde üründe fark
yaratacak rekabet
avantajı kazanacak
projeler yapmak
Stratejik Hedef- 2: “Hedef
pazarlarda mevcut ve yeni
ürünlerle pazar payının
arttırılması”
Almanya, Belarus, Suudi
Arabistan gibi ülkelerin
özelliklerine uygun ürün
ve ambalajlama ile Pazar
payının artırılması
faliyetleri