İletişim Politikamız


Paydaşlarımız ile zamanında ve doğru bir şekilde haberleşmek.


İletişim teknolojisindeki yenilikleri takip etmek ve uygulamak. 


Üyelerimize tercih ettikleri iletişim araçları ile ulaşmak.