Mali Politikamız

  • Gelirimizi mali riskleri göz önüne alarak değerlendirmek ve arttırmak.

  • Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve üyelerimize daha iyi hizmet sunmak için gelirimizi verimli bir şekilde kullanmak. 

  • Ekonomik göstergeleri takip ederek verimli yatırım kaynaklarını kullanarak gelirimizi arttırmaktır