Şikayet Politikamız

  • Üyelerimiz ile ilişkilerimizde şeffaflığı benimsemek

  • Tüm şikayetleri tarafsız ve etkin bir şekilde incelemek

  • Şikayetleri faaliyetlerimiz açısından iyileştirme amaçlı kullanarak, kurumumuz için fırsata dönüştürmek

  • Şikayetleri çözmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak