Page 102 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

101
finansal destek sağlanabilir.
Agroturizm faaliyetleri, dünyada oldukça yoğun
ilgi görmektedir. Yapılacak bu faaliyetler
sonucunda ilçeye gelen hem yerli hem de
yabancı turist sayısında bir artış olacağı tahmin
edilmektedir.
4.7 Doğa Turizmi Geliştirilmeli
Yalvaç ilçesinde bulunan zengin orman yapısı
sayesinde turizm açısından doğa sporlarına
oldukça uygun bir yapıya sahiptir. İlçede bu
konuyla ilgili tesislerin açılması teşvik edilmeli
ve turizm acenteleriyle işbirliği içerisinde
bulunarak bu alanın tanıtımının da yapılması
sağlanmalıdır.
Doğa turizmi, ilçeye sağlayacağı ekonomik
katkılarından ziyade, çevreye karşı sorumlu ve
duyarlı bir turizm anlayışı ortaya çıkaracaktır.
Doğa turizmi faaliyeti yapan turist, gideceği
yerin özellikleri, toplumsal, ekonomik ve fiziksel
yapısı ile ilgili ön bilgilere sahip olmak
durumunda kalacaktır. Bu sayede de ilçe
tanıtımının yapılması da desteklenmiş olacaktır.
İlçede bulunan ormanlık alanda yürüyüş yolları,
bisiklet yolları, mesire alanları yapılandırılabilir.
Uygun yeni alanlar belirlenerek kent ormanları
ve tematik parklar yapılabilir.
Stratejik Hedef 5: Kurumlar Arası İşbirliğinin ve Ortak Çalışma Kültürünün
Güçlendirilmesi
Turizm ürünü yapısı gereği çok yönlüdür. Rekabetçi ve sürdürülebilir bir turizm sektörü
ancak kurumlar arasında kurulacak güçlü bir işbirliği ve ortak çalışma kültürü ile
sağlanabilecektir. Turizme taraf olabilecek yapılar kamu kurum ve kuruluşları, yerel
yönetim birimleri, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleridir.
Mevcut durumda Yalvaç’ta turizm paydaşları bir araya gelerek ortak ve bütüncül
hizmetler üretememektedir. Bu eksiklik ilçede turizmin gelişimini sekteye uğratabilecek