Page 114-115 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

109
KOSGEB’in nitelikli personel
desteğinin tanıtılması
Turizm işletmelerine yönelik
meslek içi eğitim seminerlerinin
düzenlenmesi
Turizm işletmelerine yönelik
meslek içi eğitim seminerlerinin
düzenlenmesi
Stratejik Hedef IV
İlçede turizm sezonunun bütün bir
yıla yayılması ve ürün çeşitliliğinin
arttırılması
İşletmelerin toplantı turizminin
önemi konusunda
bilinçlendirilmesi, teşvik edilmesi
Toplantı turizmine yönelik altyapı
çalışmalarının yapılması
Toplantı turizmine yönelik altyapı
çalışmalarının yapılması
Toplantı turizm potansiyelinin
tanıtımı konusunda tanıtım
materyallerinin oluşturulması,
hedef kitleye dağıtılması
Toplantı turizm potansiyelinin
tanıtımı konusunda tanıtım
materyallerinin oluşturulması,
hedef kitleye dağıtılması
Nitelikli personel yetiştirilmesine
yönelik çalışmaların yürütülmesi
Gençlere yönelik kamp alanlarının
oluşturulması
Gençlik turizmine yönelik
bungalov tesislerin inşa edilmesi
Gençlere yönelik tanıtımların
yapılması
Gençlere yönelik tanıtımların
yapılması
Gençlere yönelik tanıtımların
yapılması
Hoyran Gölünün ve göldeki plajın
tanıtımının yapılması
Hoyran Gölünde su sporları
altyapısının oluşturulması
Yalvaç evlerinin restorasyon
çalışmalarının tamamlanması
Yalvaç evlerinin restorasyon
çalışmalarının tamamlanması
Evlerin turizme yönelik
konaklama, yeme içme veya müze
amaçlı kullanımının sağlanması