Page 124 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

115
100.001 TL – 250.000 TL
250.000 TL üzeri
12.
Son 5 yıl içinde turizm sektörüne yönelik yaptığınız yatırımın sonuçları nasıl oldu?
Beklediğimden iyi sonuç aldım.
Beklediğim sonucu aldım.
Beklediğim sonucu tam alamadım fakat yararı oldu.
Beklediğim sonucu alamadım, ölü yatırım oldu.
13.
Turizm sektörüne dair önümüzdeki 5 yıla dönük yatırım planınız var mı?
Evet
Hayır
Cevabınız
“EVET”
ise
14.
Soruyu yanıtlayınız. Cevabınız
“HAYIR”
ise
15.
Sorudan devam ediniz.
14.
Yatırım planınızın toplam tutarı kaç TL’dir?
10.000 TL’den az
10.000 TL - 25.000 TL
25.001TL - 50.000 TL
50.001 TL – 100.000 TL
100.001 TL – 250.000 TL
250.000 TL üzeri
15.
İşletmenizin turizm sektöründe elde ettiği gelirin yıllara göre değişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Lütfen son beş yılı düşünerek yanıtlayınız.
Her geçen yıl azalıyor.
Her geçen yıl yaklaşık sabit kalıyor.
Her geçen yıl artıyor.
16.
Yalvaç’ta son 10 yıl içinde turizmin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son 10 yıl içinde turizm sektöründe bir gerileme var.
Son 10 yıl içinde turizm sektöründe herhangi bir gerileme ya da ilerleme yok.
Son 10 yıl içinde turizm sektöründe ilerleme var fakat yeterli düzeyde değil.
Son 10 yıl içinde turizm sektöründe yeterli düzeyde bir ilerleme var.
17.
Yalvaç’ta sizce turizmin gelişmesini olumsuz etkileyen faktör nedir? (Yalnızca tek
seçenek işaretlenecektir)
Altyapı eksikliği
Nitelikli personel eksikliği
Tanıtım yapılmaması / Yetersiz tanıtım yapılması
Yatırımlar için gerekli finansmanın bulunamaması
Yerel halkın turistlere karşı hoşgörülü olmaması
İlçenin turizm değerinin düşük olması
İşletmelerin yatırım stratejilerini belirleme konusunda yetersiz olması
18.
Sizce Yalvaçta turizmin gelişmesini olumlu etkileyebilecek öne çıkarılması gereken
faktör nedir? (Yalnızca tek seçenek işaretlenecektir)
İlçenin doğal özellikleri
İlçenin tarihi önemi
İlçenin yeme/içme kültürü
İlçedeki yaylacılık kültürü
İlçede düzenlenen festival ve şenlikler
İlçede üretilen özgün ürünler
19.
İlçenin turizmde markalaşma değerini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi
öncelikli olarak yapılmalıdır? (Yalnızca tek seçenek işaretlenecektir)
İlçedeki turizm işletmelerinin kapasiteleri geliştirilmeli
İlçenin ulusal düzeyde tanıtımı yapılmalı
İlçenin uluslararası düzeyde tanıtımı yapılmalı
Nitelikli personel yetiştirilmeli
Turizmi geliştirmeye yönelik mali destek sağlanmalı
Yerel halk turizmin faydaları konusunda bilgilendirilmeli