Page 26 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

25
6
YALVAÇ’A GENEL BAKIŞ
6.1
Tarih
Antik Çağda Pisidia Bölgesinin önemli kentlerinden olan Yalvaç’ın (Antiocheia) eskiye
dayanan bir geçmişi bulunmaktadır. Pisidia bölgesinde özellikle Roma egemenliğinin
simgesi olan koloni kentleri kurulmuştur. En önemlisi Sultan Dağları’nın güneyinde,
bugünkü Yalvaç’ın yaklaşık 1 km kuzeyinde kurulmuş olan Yalvaç ilçesi içindeki Pisidia
Antiocheia kentidir. Kentin kuruluş tarihinin MÖ 312-261 aralığında olduğu tahmin
edilmektedir (Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, 2012-2016).
Kent, en parlak dönemini Roma egemenliğinde yaşamış olup bu dönemde yoğun imar
çalışmalarının olduğu görülmektedir. Kent, 7 tepe üzerinde kurulmuş 7 mahalleye
bölünmüştür. MS 3. yüzyıl sonlarına dek resmi dili Latince olmuştur
.
MÖ 27-MS 14
döneminde Psidia Bölgesinde 8 koloni kurulmuş, konumu nedeniyle Antiocheia'ya "
COLONIA CAESAREİA " , yani Sezar'ın şehri unvanı verilmiştir. Bu dönemde kent, hâkim
olduğu Psidia Bölgesinde, Roma kolonisine ait başkent haline gelmiştir (Yalvaç
Belediyesi, 2015).
Bugün kent üzerinde sütunlu cadde, Augustus Tapınağı, Tiberius Alanı, Propylon
(Anıtsal Giriş), Roma Hamamı, Nimfeum (Çeşme), Bouleuterion (Toplantı Binası),
Tiyatro ve kilise kalıntıları bulunmaktadır. Roma egemenliği M.S. 395’e kadar sürmüş,
bu tarihten sonra bölge Bizans topraklarına katılmıştır (Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası,
2012-2016). Yalvaç bir Türk beyinin adıdır. Malazgirt Savaşından sonra Türklerin Batı
Anadolu'ya yayılmaları sırasında, Oğuz boylarından Emir Boyu Yalvaç Bey önderliğinde,
Antiocheia'ya yerleşmişler ve kent bundan sonra Yalvaç adını almıştır. 1243 Kösedağı
savaşından sonra İlhanlıların kontrolüne giren Yalvaç, 1280 yıllarında kurulan
Hamitoğulları Beyliği sınırları içinde kalmıştır. 1380'de l. Sultan Murat zamanında
Osmanlı Devleti egemenliğine girmiştir (Gürsal, 2009).
Önce Konya’ya, daha sonra Isparta Sancağı vasıtasıyla Bursa'ya, 1840 yılında yeniden
Konya'ya bağlanmıştır. 1864 yılında ilçede Belediye Teşkilatı kurulmuştur. Yalvaç
Cumhuriyetin ilanından sonra Isparta'ya bağlanmış ve her geçen gün gelişme
göstermeye devam etmiştir (Yalvaç Belediyesi, 2015). Yalvaç sahip olduğu çok eski
geçmişi ve kültürel özellikleriyle zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Antiocheia
Psidia (Antik Kent) Anadolu’da kurulan antik kentler arasında eşsiz yapılarıyla ayrı bir
önem taşımaktadır (Yalvaç Kaymakamlığı, 2015).
6.2
Coğrafi Özellikler ve İklim
Yalvaç Isparta iline bağlı ve Isparta’nın 105 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Deniz
seviyesinden 1.096 metre yukarıda ve 38° 16' Kuzey enlemi, 31° 10' Doğu boylamında