Page 32 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

31
korunması amacı ile röleve çalışmaları yaptırılmıştır. Ayrıca projeye İçişleri Bakanlığı,
Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Isparta Valiliği, Ankara Üniversitesi, Akdeniz
Üniversitesi fikir ve çalışmaları ile de destek sağlamıştır. Projenin amacı Yalvaç’ın
turistik bir yer haline getirilmesidir (Yalvaç Belediyesi, 2015).
Yalvaç'ta yoğurt pazarı, konfeksiyon (giysi) pazarı, meyve-sebze ve diğer ürünlerin
satıldığı pazar olmak üzere üç tür pazar kurulmaktadır. Yoğurt pazarında ve meyve-
sebze pazarında daha çok evlerde ve yörede üretilen ürünler pazarlanmakta ve
satıcıların çoğunu kadınlar oluşturmaktadır. Satışların bereketli olması amacı ile din
görevlisi tarafından yaptırılan dua sonrasında pazarcıların işlerine başladığı
bilinmektedir.
Yalvaç El Sanatları
6.7.1
6.7.1.1
Dericilik
Yalvaç,
Türkiye’nin
dericilik
merkezlerinden biridir ve Türkiye’nin ilk
deri işleme şirketlerinden biri de burada
kurulmuştur. Yalvaç’ta işlenen deriler
ülkede büyük alıcı potansiyeline sahiptir.
Dericilik çalışmaları yanında çırçır topu
imalatı da yapılır (Yalvaç Belediyesi,
2015).
Yalvaç
ilçesinde
deri
işlemeciliği
sanayileşmeye doğru gelişim göstermektedir. Deriden çanta, kemer, anahtarlık,
cüzdan, toka, sigaralık gibi malzemeler işlenerek yapılmaktadır. İl merkezinde bulunan
Ayakkabıcılar Sitesinde halen el ile ayakkabı imalatı yapılmaktadır (Isparta İl Kültür
Turizm Müdürlüğü, 2015).
6.7.1.2
Keçecilik
Isparta ilinde keçeciliğin yapıldığı tek yer
Yalvaç’tır. Yalvaç’ta 1 tane keçe imalatçısı
bulunmaktadır. Keçeden kepenek, yolluk,
duvara asmak için minyatür keçeler, yelek
gibi eşyalar yapılmaktadır. Keçelerde
kullanılan motifler koyungözü, kıvırma,
tavan arası, üçleme, dörtleme, ayıkulağı gibi
Resim 4 Deri Ürünleri
Resim 5 Keçe Ürünleri