Page 36 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

35
8
YALVAÇ’IN TURİZM KAYNAKLARI
8.1
İnsan Kaynakları
TÜİK 2014 yılı ADNKS verileri Yalvaç’ta ikamet eden toplam 48.803 kişiden 7.752 kişinin
15-24 yaş aralığında bulunduğunu göstermektedir. İlçe toplam nüfusunun yaklaşık
%16’sını oluşturan genç nüfustan sadece 2.491 kişi yüksekokul veya fakülte
mezunudur. Bu doğrultuda Yalvaç’ta turizm sektöründe yeterli sayıda nitelikli eleman
bulunmaması sebebiyle ilçede faaliyet gösteren turizm tesislerinin yüksek kalitede
hizmet veremediğini belirtmek mümkündür. Ancak ilçedeki eğitim kurumlarının
yardımı ile bu durumun iyileştirilmesi gerçekleştirilebilir.
İlçede bulunan Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri (Aşçılık ve
Turizm İşletmeciliği Bölümleri) Programı, Pazarlama ve Reklamcılık (Halkla İlişkiler ve
Reklamcılık Pazarlama Bölümleri) Programı, Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri
(Turizm Rehberliği) Programı eğitimlerini vermektedir. Verilen eğitim programları,
bölgede yaşayan gençlerin mesleki beceri kazanmasında oldukça etkili olup ilçede
turizm sektörünün geliştirilmesinin sağlanması durumunda kalifiye iş gücü
oluşturulmasına destek sağlamaktadır. İlçede bulunan Yalvaç Halk Eğitim Merkezi de
turizm konusunda açacağı kurslar ile halka mesleki eğitim konusunda yarar
sağlayacaktır.
8.2
Kurumsal Kaynaklar
Yalvaç ilçesinde turizm sektörünü destekleyen kurumların başında Yalvaç Belediyesi,
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yalvaç Kaymakamlığı, Isparta Valiliği, Yalvaç
Ticaret ve Sanayi Odası, Yalvaç Müze Müdürlüğü, Meslek Yüksek Okulu, Yalvaç Kültür
ve Turizm Tanıtma Derneği, Turizm Çevre ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
gelmektedir. Bu kurumlar ilçede turizmi canlandırmaya katkı sağlayacak projelere de
destek vermektedirler.
BAKA, Türkiye’de daha etkin bir kalkınmayı sağlamak amacıyla farklı bölgelerde kurulan
26 Kalkınma Ajansı içerisinde Isparta, Burdur, Antalya illerinden sorumlu olan
kurumdur. BAKA her yıl farklı programlarla sağladığı destek ve teşvikler vasıtasıyla Batı
Akdeniz Bölgesi’nde tarım, sanayi, hayvancılık sektörlerinin yanı sıra turizm sektörünün
gelişimine de katkı sağlamaktadır. Yalvaç’ta turizm sektörüne yönelik birçok girişimin