Page 40 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

39
9.1.1.2.6
Yunus Yusuf Türbesi
Türbe, Yalvaç’ın Tabaklar Mahallesinde bulunmaktadır. İçerisinde beton bir sanduka,
seccadeler ve duvar halıları vardır (Taş, ve diğerleri, 2014).
Kültür Turizmi
9.1.2
9.1.2.1
Yalvaç Müzesi
1911–1922 yıllarında Men Kutsal Alanında,
1913–1924 yılları arasında ise Pisidia
Antiocheiası’nda
Michigan
Üniversitesi
adına W.Ramsay ve D.M.Robinson ekibi
tarafından yapılan kazılar sırasında çıkartılan
sayısı bir hayli fazla olan bezemeli mimari
bloklar ile heykeltıraşlık eserleri 1920’li
yıllardan itibaren ortaokul bahçesinde
koruma
altına
alınmasıyla
Yalvaçta
müzeciliğin ilk adımı atılmıştır. Yalvaç ve çevresinin arkeolojik ve eski eserler yönünden
zengin olması hizmette bulunan binanın gelişen gereksinimlere yanıt vermemesi
sonucunda 1963 yılında yapımına başlanan müze, 1965 yılında tamamlanmış; tertip,
tanzim ve teşhiri bitirilerek 9 Eylül 1966 günü halkın hizmetine sunulmuştur. Yer
yetersizliği ve günümüz müzecilik ilkelerine yönelik faaliyetlerin yapılması açısından, 16
Temmuz 2000 tarihinde yeni müze halkın hizmetine sunulmuştur. Teşhir salonlarında
yer alan tüm eserlerle ilgili bilgi panoları, harita ve resimlerle eğitici ve öğretici
mahiyette bilgiler verilmiş, ziyaretçilerin bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Bugün Göller
Bölgesinde gerek eser zenginliği gerekse ziyaretçi açısından en eski, en büyük müze
olma özelliğini korumaktadır (Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015). Prehistorik,
Klasik, Etnografik Eserler Salonları ve Yalvaç Evi kısımları olmak üzere 4 bölümden
oluşmaktadır (Yalvaç Belediyesi, 2015).
9.1.2.2
Devlethan Camii
Yalvaç’ın merkezinde, çınar altı mevkiinde
ve yolların kesişme noktasında, dört yanı
açık bir şekilde konumlanmıştır. Bulunduğu
bölge; çınar altı, yakındaki medrese ve
hamam, Selçuklular Dönemindeki Türklerin
yerleşim
merkezini
ve
biçimini
belirtmektedir. 14 Yüzyılda II. Kılıç Arslan’ın
Resim 10 Yalvaç Müzesi
Resim 11 Devlethan Camii