Page 43 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

42
etmemekle birlikte Afyonkarahisar, Yalvaç, Beyşehir ve Akşehir’den de misafirler göle
gelmektedir.
9.1.2.9
Anlatan Meydan
İlçenin
merkezinde
bulunan
Anlatan
Meydanı, kentin tanıtımını yapar niteliktedir.
Mimari yapısının belirlenebilmesi adına bir
yarışma düzenlenmiş ve Antalya Mimarlar
Odası ve ÇEKÜL Vakfından gelen uzmanlar
tarafından
Anlatan
Meydanı
birinci
seçilmiştir.
Mağara Turizmi
9.1.3
Isparta Yalvaç’ta turizm açısından önemli mağaralar bulunmakta olup bunlar Akar-
Donar Mağarası, Ayı İni Mağarası, Değirmen Önü Mağarasıdır.
9.1.3.1
Akar - Donar Mağarası
Dedeçam köyünün 3 km. güney doğusunda Koçyata tepenin kuzey yamacındadır. Dikey
ve kuru mağaradır.
9.1.3.2
Ayı İni Mağarası
Özgüney Köyü, Nazilli Dere mevkiindedir.
Yaklaşık toplam uzunluğu 407 m’dir. Ayı İni
Mağarası, Yalvaç’ın kuş uçuşu 10 km
kuzeydoğusunda Sultan Dağları’nın güney
eteklerinde Nazilli Dere’nin yukarı bölümünde
yer alır. İçinde 4-5 adet su depolamaya
yarayan küçük bentler ve sarnıçlar vardır.
Yağışlı mevsimlerde tavandan ve duvarlardan
sızan sular Romalıların yapmış olduğu
sarnıçlarda birikmektedir. Bu sular da güz aylarında yok olmaktadır. Mağarada yarasalar
yaşamaktadır. Ayı İni Mağarasının hem içinin doğal güzelliği hem de içindeki tarihi
sarnıçlar ve su nedeni ile turistik yönden ilginç bir mağaradır.
Resim 19 Ayı İni Mağarası
Resim 18 Yalvaç Anlatan Meydan