Page 5 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

4
TABLOLAR DİZİNİ
GRAFİKLER DİZİNİ
Grafik 21Konaklama İmkânlarının Çeşitliliği................................................................................ 55
Grafik 23İlçede Yeme/İçme İmkânları......................................................................................... 55
Grafik 25 İlçede Bulunan Rekreasyon Alanlarının/Sosyal Tesislerin Durumu ............................. 56