Page 56 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

55
Grafik 20 İlçeye Gelen Turist Sayısını Arttırmak İçin Yapılması Gereken Öncelikli Tanıtım
Yöntemleri
Yalvaç Turizm Varlıklarının Değerlendirilmesi
10.1.18
Ankete katılan kişilere bölgede var olan konaklama imkânlarının çeşitliliği ve kalitesi
hakkında görüşleri sorulduğunda, bu kişilerin %42’si orta dereceli çeşitlilikte ve %44’ü
ise orta kalitede görmektedir.
Grafik 22 Konaklama İmkânlarının Kalite
Durumu
Ankete katılan kişilere Yalvaç ilçesinin yeme/içme imkanlarınının mevcut durumu
sorulduğunda ankete katılan kişilerin %42’si bu imkanları iyi olarak değerlendirmiştir.
Ulaşım imkanları sorulduğunda ise %28’si
ulaşım
imkanlarını
kötü
olarak
değerlendirmiştir
G
rafik 24 İlçede Ulaşım İmkânları
3%
35%
31%
2%
2%
10%
5%
6%
6%
0%
Yerel televizyon
reklamları
Ulusal televizyon
reklamları
İnternet üzerinden
reklamlar
Yerel gazete ilanları
Ulusal gazete ilanları
Sosyal medya reklamları
Yayınlanan turizm
rehberleri
Baskılı ve online
dergilerdeki gezi yazıları
Fuar katılımları
2%
23%
44%
22%
9%
Konaklama imkânlarının kalitesi
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
1%
19%
42%
26%
12%
Konaklama imkânlarının
çeşitliliği
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Grafik 21Konaklama İmkânlarının Çeşitliliği
15%
42%
31%
9%
3%
Yeme/içme imkânları
Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Çok kötü
Grafik 23İlçede Yeme/İçme İmkânları