Page 8 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

7
ARAŞTIRMA EKİBİ
Adnan HACIBEBEKOĞLU
1981
yılında
Kahramanmaraş’ta
doğan
Adnan
HACIBEBEKOĞLU, Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunudur. 2000-2004 yılları arasında mobilya ve finans
sektörlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.2004 yılından
bu yana ise Türkiye’deki hibe programları, yerel kalkınma ve
yatırım alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Halen Türkiye’nin birçok bölgesinde yerel
yönetimlere, oda ve borsalara, sivil toplum kuruluşlarına ve KOBİ’lere bu alanlarda
eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Progem Danışmanlık’ın Genel Müdürlüğü’nü
yapmaktadır. Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunan
HACIBEBEKOĞLU, 2009 yılından bu yana Ekonomik ve Sosyal Gelişim Derneği’nin
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası yayın
organlarında çok sayıda makaleleri ve raporları yayınlanan HACIBEBEKOĞLU iyi
derecede İngilizce bilmektedir.
Gülşah OĞUZ YİĞİTBAŞI
1981 yılında Konya’da doğmuştur. Lisans eğitimini 2003 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olarak
tamamlamıştır.2003-2006 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etütleri Enstitüsü Ekonomik ve Sosyal Demografi Anabilim
Dalında yüksek lisans eğitimi almıştır. Lisans ve yüksek lisans
eğitimi sürecinde Türkiye genelinde yürütülen çeşitli projelerde
Anketör, Veri Giriş Sorumlusu, Veri Giriş Denetmeni, Proje Asistanı, Saha Ekibi
Sorumlusu, Koordinatörlük, Raporlama Sorumlusu vb. görevlerde rol almıştır. 2006
yılından bu yana hibe danışmanlığı ve araştırma çalışmaları sektöründe görev
yapmaktadır. 2008 yılından bu yana ise Progem Danışmanlık’ta Proje ve Araştırma
Birimi Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 2009 yılından kurulan Ekonomik ve Sosyal
Gelişim Derneği’nin kurucu üyeleri arasında bulunmakta olup aynı zamanda dernek
Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
Meliha HACIBEBEKOĞLU
1981 yılında Kayseri’de doğmuştur. 2004 yılında Erciyes
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme
Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarından itibaren
Avrupa Birliği hibe programları kapsamındaki projelerin
yürütülmesinde koordinatör ve uzman gibi çeşitli pozisyonlarda
görev almıştır. Özellikle bölgesel kalkınma konusunda saha
araştırmaları yürütmüştür. Kadın Girişimciler ve Yöneticiler