Page 83 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

82
İlçede girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak
üzere Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde
kurumsal yapılarına uygun, sürdürülebilir ve
özellikle gençler ile kadınlara odaklanan
Girişimciliği
Destekleme
Merkez
Modeli
geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu model
çerçevesinde ilçede girişimcilik konusunda
farkındalık yaratma ve tanıtım faaliyetleri ile
birlikte potansiyel girişimcilere eğitim ve
danışmanlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik
faaliyetler yürütülmelidir.
KOSGEB’in vermiş olduğu Girişimcilik Destek
Programı çerçevesinde turizm sektöründe
yapılacak olan başvuruların Yalvaç ilçesi için
öncelikli olması desteklenebilir. Aynı zamanda
ilçede bulunan İŞGEM’ de turizm sektörüne
yönelik girdi tedarik etmek üzere (Örneğin otel
terliği üretimi, ambalaj üretimi vb.) faaliyet
gösterecek firmalara öncelik verilebilir. Bu
sayede küçük sermeyeler ile kurulacak girişimci
işletmelere destek sağlanmış olacaktır.
Girişimciliğin özendirilmesi ile birlikte mevcut
turizm işletmelerinin desteklenmesinin de
Yalvaç turizminin gelişimine önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Çalışma sonuçları bölgedeki mevcut turizm
işletmelerinin nitelikli insan kaynağı, eğitim ve
danışmanlık hizmetlerine erişim, pazarlama
kaynakları,
üretim
kapasitesi
geliştirme,
ürün/hizmet çeşitlendirme, yeni yatırım vb.
konularda yetersiz kaldığını göstermektedir.
İşletmelerin
yararlanabilecekleri
alternatif
finansman mekanizmaları konusunda yeterli
bilgiye sahip olmamaları bu sonucun altında
yatan en önemli neden olarak düşünülmektedir.
Yalvaç ilçesindeki mevcut turizm işletmelerinin
ve potansiyel girişimcilerin pek çoğunun
devletin girişimci adaylarına sağladığı destek