Page 1 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
1
Bu rapor Ekonomi Bakanlığ
ı 2010/8 UR-GE Tebliğ
i Kapsamında Yalvaç Ticaret Odası tarafından yürütülmekte
olan URGE Projesi İ
htiyaç Analizi olarak STRATEKO EKONOMİ
K ARAŞ
TIRMA VE DANIŞ
MANLIK Ltd. Ş
ti.
tarafından hazırlanmış
tır.
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’nın yazılı izni olmaksızın hiçbir ş
ekilde paylaş
ılamaz, kopyalanamaz ve
çoğ
altılamaz.
Doç. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil
Dr. Binhan O
ğ
uz Berksoy
Funda Suran
GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI
UR GE İHTİYAÇ ANALİZİ RAPORU