Page 2 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
2
1. Projeye Genel Bakış …………………………………………………………………………………… 6
1.1 Projenin Künyesi .........................................................................................................................6
1.2 Araştırma Yöntemi.......................................................................................................................6
1.3 Araştırmada Kullanılan Veriler ....................................................................................................8
2. Sektörel Makro Analiz……………………………………………………………………………………….9
2.1 Sektör Tanımı ..............................................................................................................................9
2.1.1 Sektörün GTIP numaraları ----------------------------------------------------------------------------------------9
2.1.2 Sektörde Alt Kırılımlar (Meyve Cinsleri) ------------------------------------------------------------------------9
2.2 Sektörün Küresel Ölçekte Durumu............................................................................................10
2.3 Küresel Ölçekte Lider Ülkeler....................................................................................................12
2.3.1 Sektörde En Çok İhracat ve İthalat Yapan Ülkeler -------------------------------------------------------- 14
2.3.2 Küresel Rekabet Avantajlarının Analizi Ve Değ
erlendirmesi-------------------------------------------- 43
2.4 Küresel Ölçekte Faaliyet Gösteren Dernekler Kuruluşlar .........................................................45
3. Türkiye’de Sektörün Analizi --------------------------------------------------------------------------------------- .47
3.1 Türkiye’de Sektörün Durumuna Genel Bakış............................................................................47
3.2 Türkiye’nin Küme Üretim Analizi ...............................................................................................48
3.3 Türkiye’de Küme Üretimi ve Dünyadaki Yeri.............................................................................49
3.4 Türkiye Küme Ürünlerinin Dış Ticaret Analizi............................................................................50
3.5 Küme Ürünlerinin Dünya Ticaretindeki Yeri ............................................................................431
3.6 Türkiye’nin Küme Ürünlerinde İhracatı Ülke Bazında Analiz ....................................................56
3.6.1 Türkiye`nin İhracat Yaptığı Ülkeler: Elma-------------------------------------------------------------------- 55
3.6.2 Türkiye`nin İhracat Yaptığı Ülkeler Armut ------------------------------------------------------------------- 56
3.6.3 Türkiye`nin İhracat Yaptığı Ülkeler: Kayısı ------------------------------------------------------------------ 58
3.7 Türkiye’de Faaliyet Gösteren Dernek ve Kuruluşlar .................................................................60
4. Yerel/Bölgesel/Küme Analizi --------------------------------------------------------------------------------------- .63
4.1 Sektörün Bölgedeki Gelişimine Genel Bakış ...........................................................................63
5. Küme Firma Analizi -------------------------------------------------------------------------------------------------- .555
5.1 Firma Künyeleri .........................................................................................................................66
5.2 Küme Değer Zinciri Ve Ihtiyaç Analizi .....................................................................................555
5.2.1 Küme Değer Zinciri ve Başarı Faktörleri- ------------------------------------------------------------------ 555
5.2.2 Basarı Faktörleri Degerlendirme ---------------------------------------------------------------------------- 558
5.2.3 Kümenin Ortak Hareket Etmede Tercih Ettiğ
i Unsurlar -------------------------------------------------- 68
5.3 Küme Haritası ...........................................................................................................................69
5.4 Rekabet Baskıları Karş
ısında Kümenin SWOT Analizi ............................................................74
6. Pazar Analizi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- .78
6.1 Önceliklendirilen ülkelerde ilk 5 tedarikçi, Türkiye’nin Konumu ................................................78
6.1.1 Dünya Elma, Kayısı, Armut Pazarında Potansiyeli Yüksek Ülkeler ----------------------------------- 78
6.1.2 Dünyada Türkiye’nin Mevcut Pazarlarında Rekabet Durumu------------------------------------------- 82
6.1.3 Hedef Pazarların Türkiye ve Rakiplerine Uyguladığı Gümrük Vergisi Oranları------------------8574
6.1.4 Dünya Elma/Armut/Kayısı İhracat ve İthalatı Ortalama Birim Fiyatları ------------------------------- 90
7. Kümenin Sektörlerinde Baş
arılı Ülke Örnekleri:………………………………………………………...95
7.1 Fransa Başarı Hikayesi .............................................................................................................95
8. Kümenin Yol Haritası ------------------------------------------------------------------------------------------------ .98
8.1 Küme Vizyonu ve Stratejik Hedefler..........................................................................................98
8.2 Stratejik Hedeflere Göre Önerilen Egitim ve Danısmanlık Hizmetleri ......................................98
8.2.1 Egitim Ihtiyaçları --------------------------------------------------------------------------------------------------- 98
8.2.2 Danısmanlık Ihtiyaçları ---------------------------------------------------------------------------------------- 100
8.3 Stratejik Hedeflere Göre Önerilen Yurtdısı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri ................901
9. Proje Performans Kriterleri………………………………………………………………………… ….106
10. Kaynakça…………………………………………………………………………………………… ….967
TABLOLARIN LİSTESİ