Page 36 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
36
Elma üretiminde ilk 5’te yer alan ve önümüzdeki dönemde de üretiminde artış beklenen Polonya’nın
Rusya’nın ambargosunun ardından nasıl bir ihracat çeşitliliğine gideceği merak konusudur.
Rusya, Belarus, Ukrayna ve Kazakistan, Polonya'nın geleneksel elma ihracatı yaptığı ülkelerdir.
Rusya’ya yapılan ihracat toplam ihracatın yaklaşık %50’sini oluşturmaktadır. Rusya’nın ithalat
ambargosu sonrasında ise Kazakistan ve Belarus’a yapılacak olan ihracatın artması beklenmektedir.
Polonyalı ihracatçılar ihracat pazarlarını çeşitlendirmek için çalışmalarda bulunmaktadır. Çin,
Hindistan, Vietnam, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika ülkeleri elma ihracatında hedef pazarlar
olabilecek konumdadırlar. Ayrıca Polonya ambargo’nun ardından Kanada pazarına girebilmek için
de çalışmalarda bulunmuş ve Kanada hükümeti ve Polonya arasında bu yönde görüşmeler
yapılmıştır.
AB bölgesinde Polonya’nın en çok elma ihracatı yaptığı ülke olan Almanya’nın da Rusya’nın AB
ülkelerine koyduğu ihracat yasağından etkilenerek Polonya’dan yaptığı ihracatı düşürebileceği
ihtimali de söz konusudur. Polonya bu durumda bu pazarları da elinde tutmak için düşük fiyatla
üretim avantajını kullanacaktır.
2013 yılsonunda 39,6 milyon ton olarak gerçekleşen Çin elma üretiminin 2014/2015 döneminde
%5’lik bir düşüş kaydederek 37,8 milyon tona kadar düşmesi beklenmektedir. Bu düşüşün nedenleri
arasında ise Shaanxi ve Gansu Batı bölgelerindeki düşük sıcaklık ve şiddetli yağışın üretimi ve
verimliliği olumsuz etkilemesidir.
Amerika’nın elma üretiminde ikinci olmasına rağmen ihracatında birinci olduğu görülmektedir.
ABD’nin en çok ihracat yaptığı pazarlar ise Meksika (%24,6), Kanada (%19,2), Tayvan %8.3,
Hindistan %6.3, BAE %5.6 olmaktadır. Son dönemde ABD ve Çin ile yapılan serbest ticaret
anlaşması neticesinde Çin’in diğer pazarlar arasında rekabet gücünü arttıracağı düşünülmektedir.
Ayrıca AB içinde Danimarka, Latviya Slovakya Slovenya ve İsveç’in yeterli elma üretimi
bulunmamaktadır. AB Bölgesindeki en önemli elma üreticileri Fransa İtalya ve yukarıda belirtildiği
gibi Polonya’dır. 2015 yılında AB ülkelerinin toplam üretimi 11.849 bin ton olmuştur. Bu rakam bir
önceki yıla göre %6’lım bir düşüş ifade etmektedir. En çok üretilen Türler, Gala, Golden Delicious,
Idared’dir. 2012-15 Dönemindeki ortala üretim artışı % 6 olmuştur.
Tablo 46: Dünya Elma Üretiminde ilk 5 ülke ve Payları
Dünya Elma Üretiminde İlk 5
Ülke
Üretim Miktarları (Ton)
Toplam Üretimden
Aldıkları Pay
Çin
39.682.618
49,1%
ABD
4.081.608
5,1%
Türkiye
3.128.450
3,9%
Polonya
3.085.074
3,8%
İtalya
2.216.963
2,7%
Kaynak: FAO, Üretim İstatistikleri, 2013
Kayısı Sektörü
2013 yılsonu itibariyle kayısı üretiminde ilk 5 içerisine giren Türkiye, İran, Özbekistan, Cezayir ve
İtalya’dan sadece Türkiye, Özbekistan ve İtalya’nın dünya ihracatında da ilk 5’e girebildiği, İran ve
Cezayir’in ise ihracatta ilk 20 içerisinde bile yer bulamaması dikkat çekicidir.
Tablo 47: Dünya Kayısı Üretiminde ilk 5 ülke ve Payları