Page 35 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
35
İlk beş ithalatçıya kayısı satan ülkelere bakıldığında, kümenin diğer ürünleri gibi kayısıda da coğrafi
konumun önem taşıdığı görülmektedir.
Almanya ithalatının %37`sini Fransa`dan, %27`sini İspanya`dan ve %32`sini İtalya`dan yapmaktadır.
Lider kayısı ithalatçısı konumunda olan bu ülkenin ilk beş ihracatçısı arasında, coğrafi yakınlık ve
yüksek hacimde dış ticaret aktivitesine rağmen Türkiye bulunmamaktadır.
2015 yılında Rusya alımlarının % 80`sini Türkiye`den yapmıştır. İtalya alımlarının neredeyse
tamamını İspanya (%61,5) ve Fransa`dan (%31) gerçekleştirmektedir.
2014 yılında Kazakistan`ın ithalatında %80`lik bir oran ile Özbekistan başı çekmektedir. Ayrıca
Kazakistan hatırı sayılır oranlarda "re-import" yapmaktadır.
Fransa`nın ithalatında %80,6`lık bir oran ile İspanya yer almaktadır.
Türkiye`nin 2014 yılındaki Kazakistan`a %0,1 gibi yok sayılabilecek bir miktarda ihracatı olması ve
Rusya`ya yaptığı ihracat dışında ilk beş alıcıya kayısı ithalatı oldukça sınırlıdır.
Tablo 45: Dünyanın İlk 5 Kayısı İthalatçısına İhracat Yapan İlk 5 Ülke
İthalatçılar
Değer
Bazında 2014
Yılı İthalatı
Değer
Bazında 2014
Yılı İthalat
Payı
Değer Bazında 2015 Yılı
İthalatı
İthalat Yapılan İlk Beş
Ülke 2015
Almanya
122.077
24%
109125
Fransa %37,4 , İspanya
%31,9, İtalya %18,1,
Yunanistan %3,4, Türkiye
%2,7
Rusya
45.235
9%
36344
Türkiye %80, Ermenistan
%8,6, Çin %2,7, Moldova
%2,4, Belarus %2,1
İtalya
41.204
8%
43678
İspanya %61,5, Fransa
%31,1, Almanya %4,5,
Yunanistan %0,9
Fransa
35.716
7%
36150
İspanya %80,6, Belçika
%13,7, Almanya %2,7,
Hollanda %0,8
Kazakistan
33.571
7%
12791*
Özbekistan %81,6,
Kırgızistan %10,6, Çin
%4,7, Türkiye %1,1
5
ü
lke toplam
ı
277.803
54%
238088
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
*Kazakistan 2015 yılında ilk 5 ülke arasında değildir.
2.3.2 Küresel Rekabet Avantajlarının Analizi Ve Değerlendirmesi
Elma Sektörü:
Elma sektörü üretiminde ilk 5’te yer alan ülkeler sırası ile Çin, ABD, Türkiye, Polonya ve İtalya’dır.
Bu ülkeler aynı zamanda ihracatta da önemli paya sahiptir ve Türkiye’nin rakipleridir. Elma
üretiminde ön plana çıkan Polonya, ABD ve Çin Pazarları değerlendirildiğinde;