Page 68 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
68
6. Pazar Analizi
6.1 Önceliklendirilen ülkelerde ilk 5 tedarikçi, Türkiye’nin Konumu
6.1.1 Dünya Elma, Kayısı, Armut Pazarında Potansiyeli Yüksek Ülkeler
Elma
2015 yılında dünya toplam elma ithalatı 7,5 milyar dolardır. Almanya dünyada birinci sıradaki elma
ithalatçısıdır ve dünya elma ithalatının %6,6`sını gerçekleştirmektedir. Bu oran 2015 yılında 492,2
milyon dolarlık bir ithalat değerine karşılık gelmektedir. Almanya`nın satın aldığı elmanın %43,9’unu
İtalya, %12,1`ini Fransa sağlamaktadır. Türkiye Almanya`ya pek çok ürün ihraç eden önemli bir
sağlayıcı olmasına rağmen, elma ithalatında ancak 17. sıradadır ve değer olarak Almanya ithalatının
%0,1’ini karşılamaktadır.
İkinci sıradaki ithalatçı olan İngiltere 471,07 milyon dolar ithalat değeri ile toplam dünya elma
ithalatının %6,3’nü gerçekleştirmekte, alımlarının %27,2’sini Fransa’dan, %21,4’ünü G. Afrika’dan,
% 15’ini Yeni Zelanda’dan ve %9,1’ini İtalya’dan yapmaktadır.
Türkiye İngiltere’ye elma ihraç
etmemektedir.
Türkiye`nin (Avrupa ülkelerine) ihracatını artırabilmesi için alıcı tarafından tercih
edilen türleri yetiştirip bu ülkelerce istenilen ürün ve nakliye koşullarını gerçekleştirebilir hale gelmesi
gerekmektedir. Bu şartları sağlamak zaman alacağından kısa vadede Türkiye`nin Avrupa`ya elma
ihracatı çok mümkün gözükmemektedir.
Üçüncü sıradaki ithalatçı Belarus’tur. 439,5 milyon dolar ithalat değeri ile toplam dünya elma
ithalatının %5,9’unu gerçekleştirmekte, alımlarının %25,5’ini Polonya’dan, %11,7’sini
Makedonya’dan, % 11,6’sını G. Afrika’dan, %7,8 Brezilya’dan ve %7,2’sini Moldova’dan
yapmaktadır. Türkiye Belarus ithalatında %4,8 pay ile 9. sıradadır. Ayrıca Belarus’un ithalatı son 5
yılda yaklaşık 8 kat artmıştır. Türkiyeden yapmış olduğu ithalat da 2015 yılında %2243,6 artış
olmuştur. Rusya ile olan ilişkiler de dikkate alınırsa, Belarus önümüzdeki dönemde elma ihracatımız
açısından potansiyel pazar olabilir.
Potansiyel pazarlar içinde yoğunlaşılması gereken ülke Belarus`dur.
Rusya’nın “Türkiye’ye
karşı yakın dönemde tavrımızı değiştirmeyeceğiz” demeçleri dikkate alınmalıdır. Ancak son
haftalarda Türkiye Rusya arasındaki gerginliğin azalmaya başlaması önemli bir fırsat olabilir.
Dördüncü sırada yer alan Rusya 380,1 milyon dolar ithalatı ve %5,1 paya sahiptir. Rusya’ ithalatında
Sırbistan %29, Belarus %18,1, Çin %13,6 ve Şili %5,6 paya sahiptir. Türkiye %7,9 pay ile 7.
sıradadır.
Meksika ve ABD, 5 ve 6. sıradaki ithalatçılardır. Meksika, ABD (%98,7), Şili (%0,7), Y.Zelanda (%0,3)
ve Kanada’dan (%0,2) ithalat yapmaktadır. ABD ise Şili (%46,6), Y. Zelanda (%29,7), Kanada
(%14,2), Arjantin ve İtalya’dan ithalat yapmaktadır. Türkiye 13. Sıradadır.
Armut
2015 yılında dünya toplam armut ithalatı 2,6 milyar dolardır. Almanya dünyada birinci sıradaki armut
ithalatçısıdır ve toplam dünya armut ithalatının %8,3’ünü gerçekleştirmektedir. Bu oran 2015 yılında
213 milyon dolarlık bir ithalat değerine karşılık gelmektedir. Almanya`nın satın aldığı armutun
%39,2’sini İtalya, %14,5`ini G. Afrika, %13,8’ini Hollanda ve %10’unu Şili sağlamaktadır. Türkiye
Almanya`ya pek çok ürün ihraç eden önemli bir sağlayıcı olmasına rağmen, armut ithalatında ancak
12. sıradadır ve değer olarak Almanya ithalatının %0,2’ini karşılamaktadır.
İkinci sıradaki ithalatçı Brezilya’dır ve başlıca partnerleri; Arjantin, Portekiz, İspanya, Şili ve ABD’dir.
Brezilya’nın 2015 yılı armut ithalatı 159,3 milyon dolardır. Brezilya Türkiye’den alım yapmamaktadır.