Page 67 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
67
İşbirliği Kuruluşları ve Kamunun etkinliği küme genel ortalaması 5 üzerinden 2,5 puan ile
değerlendirilmiştir
Şekil 19: İşbirliği Kuruluşları ve Kamu Kurumlarının Etkinliği
Kamu
kurumları ve
sanayi
arasında
işbirliği (kamu
fonlarının
yeterliliği)
Kamu fonlarından
faydalanma-
fonların işlevselliği
Sektör ve üniversite,
eğitim kurumları arası
işbirliği
KÜME
ORTALAMASI
3,0
2,5
1,9
2,5
Kaynak: Strateko Anket görüşmeleri