Page 7 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
7
Geliştirilmiş olan her bir gösterge; kavramsal ve tanımlayıcı bir yöntemle, 5’li bir ölçek üzerinden
(1:düşük seviyede, 2: orta seviyede, 3: oldukça iyi, 4: iyi, 5: çok iyi seviyede) puanlanmış ve her bir
faaliyet alanı için ayrıca ortalamalar alınmıştır.
1.3 Araştırmada Kullanılan Veriler
Bu Araştırmada kullanılan temel istatistikî veriler ITC- TRADE MAP (International Trade Center) ve
Birleşmiş Milletlerin veri tabanı olan COMTRADE ve EUROSTAT (Avrupa Birliği) veri tabanlarından
alınmış, biçimlendirilmiş ve yorumlanarak potansiyel hedef pazarlar tespitinde kullanılmıştır.
ITC veri tabanı ülkelerin istatistik kurumlarından da veriler derleyerek veri tabanının daha güncel
olmasını sağlamaktadır. Esas itibariyle devlet kaynaklarından gelen, 4 ve/veya 6 haneli GTİP’ler
(Harmonised Code System) bazındaki istatistik veriler; yıllar, çeyrekler ve aylar itibariyle, ülkeler
arasındaki ticari akışları değer ve ağırlık bazında vermektedir. Bu kaynaklar tamamen gümrüklerdeki
fiili gerçekleşmiş aksiyon bilgilerine dayanmaktadır ve bu aksiyonlar rakamsal ve grafiksel olarak
sorgulanıp, isteğe bağlı tablolar oluşturulabilecek formatlarda sunulmaktadırlar.
Söz konusu verilerin güvenilirliği önemlidir ve araştırmada kullanılan veri tabanları dünyadaki en
güvenilir kaynaklar olarak (COMTRADE, EUROSTAT TRADEMAP) kabul edilirler. Bütün bunlara
rağmen söz konusu verilerde dikkatle ele alınması gereken noktalar vardır. Uluslararası ticarette
kullanılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarının ilk 6 hanesi, Dünya Gümrük Örgütü
(WCO) tarafından belirlenmiş olup, ekonomik birliktelikler (Avrupa Birliği gibi) ile ülkeler bazında aynı
ürün için bu ilk 6 haneden sonra farklı numaralar kullanılabilmektedir.
Bundan dolayı Türkiye ihracatı ile o ülkenin aynı maldaki Türkiye ithalatı farklılık gösterebilmektedir.
GAİB
2. Sektörel Makro Analiz
2.1 Sektör Tanımı
2.1.1 Sektörün GTIP Numaraları