Page 72 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
72
Kazakistan*
Elma
0,8%
61.231
Polonya %52,5, Çin %16,2, Moldova
%12,8, Özbekistan %7,3, Almanya %4,4
%0
23.
Armut
0,4%
10.036
Belçika %40,2, Hollanda %25,2, Çin
%13,9, Polonya %10,7, G. Afrika %4,6
%0,2
14.
Kayısı
2,9%
12.791
Özbekistan %81,6, Kırgızistan %10,6,
Çin %4,7, Türkiye %1,1
%1,1
4.
Kırgızistan*
Elma
0,2%
12.539
Çin %95,5, Polonya% 4,1 Litvanya %0,2
Türkiye %02
%0,2
4.
Armut
0,2
6.401
Çin % 99,8, Türkiye % 0,1, Litvanya %0,1
%0,1
2.
Kayısı
Kazakistan’a ihracat (1.350.000$)
-
-
*Avrasya Ekonomik Komisyonu Üyesi
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
6.1.2 Dünyada Türkiye’nin Mevcut Pazarlarında Rekabet Durumu
Elma
2015 yılında Irak ve Rusya Federasyonu Türkiye`nin ilk sıradaki ihracatçı olduğu iki elma pazarıdır.
Türkiye Irak`ın alımlarının %71.7`sini, Rusya alımlarının %8,4`ünü karşılamaktadır. Irak pazarının
büyüklüğü sınırlı olmakla birlikte Rusya pazarı dünya elma ticaretine yön verecek boyuttadır. Irak
dünya ithalatının %0,4’ünü, Rusya ise %5,1’ini gerçekleştirmektedir.
Dünya elma ithalatını 50,1’ini gerçekleştiren Suriye, toplam alımlarının %96’sını Türkiye`den
yapmaktadır. Bu ülkeye ihracatta Ürdün %3`lük pay ile Türkiye`nin en büyük rakibidir.
Dünyanın 10. büyük elma ithalatçısı olan Hindistan 2015 yılında 210 milyon dolarlık elma ithal
etmiştir. Bu ülke ithalatında Türkiye 16. Sıraya gerilemiştir. Bu ülkede Türkiye`nin rakipleri Çin, ABD
ve Şili gibi en güçlü ülkelerdir. Hindistan’ın 2015 yılı ithalatı %10 düşmüştür. Ancak Hindistan büyük
pazar olması sebebiyle Hindistan karlı olabilecek ve geliştirilecek bir Pazar olarak değerlendirilebilir.
2015 yılında dünya ithalatı en dikkat çekici şekilde artan 3 ülke; Belarus (%103), Çin (%217) ve
Litvanya’dır (%108). Tayland (%36), S. Arabistan (%7) ve Hong Kong (%20) da ilk 25 ülke arasından
elma ithalatı artan ülkelerdir.
Bununla birlikte 2015 yılında Rusya’ya ihracatımızın %794, S. Arabistan’a ihracatımızın %411 artmış
olması dikkat çekicidir.
Kayısı
2015 yılında Kayısı ihracatının %56’sını Rusya’ya yapmıştır.Türkiye Rusya’ya kayısı ihraç eden 1.
sıradaki ihracatçıdır. Rusya alımlarının %80`nini Rusya pazarında Türkiyenin en büyük rakipleri
Ermenistan, Çin ve Belarus’tur. Almanya kayısı ihracatındaki 2. Sıradaki ülkedir. Türkiye
Almanya’nın kayısı ithalatındaki %5,7 pay ile 4. büyük ülkedir. Bu pazardaki başlıca rakipler, Fransa
İspanya ve İtalya’dır. Kayısı ihracatının %12,9’nun yapıldığı Irak ithalatından ise Türkiye %95,3 pay