Page 73 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
73
almaktadır ve 1. Sıradadır. Diğer rakipler, Ürdün Kuveyt ve Hollanda’dır.
2015 yılında Kuveyt’in kayısı ithalatı%125 artmıştır. Türkiye %3,4 pay ile Kuveyt ithalatında 4. Sırada
yer almaktadır. Diğer rakipler Lübna, Ürdün ve Avustralya’dır.
Aynı dönemde Suudi Arabistan’ın kayısı ithalatı %78, Belarus’un kayısı ithalatı ise %44 artmıştır. S.
Arabistan piyasasında %23,3 paya sahip olan Türkiye 1. Sıradadır. Diğer rakipler Ürdün G. Afrika
ve Lübnan’dır. Belarus kayısı ithalatında ise Türkiye %27,5 pay ile 1. Sıradadır. Diğer rakipler Fas
Moldova ve İspanya’dır. Ayrıca Romanya (%19) ve İsveç (%33) de kayısı ithalatı artan ülkeler
arasındadır.
2015 yılında kayısı İhracatımız Rusya’ya %75,Irak’a %222, S. Arabistan’a %60, Romanya’ya %48,
Moldova’ya %225, Hong Kong %146, Azerbaycan’a %275, Suriye’ye %162 ve Kuveyt’e %1275 artış
göstermiştir.
Armut
2015 yılında Armut ihracatının %27,5’ini Rusya’ya yapmıştır. Irak %14,4 pay ile ikinci sırada ve
Almanya %12,8 ile 3. Sırada yer almaktadır. Türkiye Rusya’nın ithalatında % 3,9 pay ile 6. Sırada
yer almaktadır. Diğer rakipler Arjantin Belarus, Çin, Şili ve G. Afrika’dır. 2. Sıradaki ihraç pazarımız
olan Irak’ın ithalatında Türkiye 1. Sıradadır ve ithalatının %99, 4’ünü gerçekleştirmektedir. Diğer
rakipler, Kuveyt ve Hollanda’dır. Almanya ihracatın %12,8’inin yapıldığı 3. Büyük pazardır.
Almanya’nın armut ithalatı içinde Türkiye %1,3 ile 8. Sırada yer almaktadır. Diğer rakipler, İtalya, G.
Afrika, Şili ve Hollandadır.
2015 yılında Belarus’un armut ithalatı %44 artmıştır. Vietnam %60, Tayland %29, Malezya %36
oranında belirgin ithalat artışı sağlayan diğer ülkelerdeir. Ayrıca en önemli ihraç pazarımız olan
Rusya’nın armut ithalatında %57’lik bir düşüş gerçekleşmiştir.Avrupa Bölgesinde Litvanya’nın
ithalatında %9’luk bir artış gerçekleşmiş olmakla birlikte Litvanya Türkiye’den armut ithalatı
yapmamaktadır.
2015 yılında armut ihracatımız Lübnan’a %1078, Kuveyt’e %97,Irak’a %28, S. Arabistan’a %22
artmıştır.
Tablo 82: İhracat Potansiyeli olan Ülkelerde (İlk 5) İthalatçı ve Türkiye’nin Rekabet Durumu
(Bin ABD $)
İthalatçılar
Ürün
Dünyadan
Değer
Bazında
2014 Yılı
İthalatı/
1.000
ABD
Doları
Dünyadan
Değer
Bazında
2014 Yılı
İthalat
Payı
İthalat Yapılan İlk Beş Ülke
Hedef
ülke
ithalatın
da
Türkiye`
nin
konumu
pazar
payı
Hedef
ülke
ithalatın
da
Türkiye`
nin
sırası
Rusya
Elma
380.688
5,1%
Sırbistan %29,3,Belarus %18,1, Çin
%13,6, Şili %5,6, Moldova %4,4
3,9%
7.
Armut
150.473
5,9%
Arjantin %42,5, Belarus %13,3, Çin %12,4,
G. Afrika %10,7, Şili %4,7
6%
4.
Kayısı
27.268
5,3%
İspanya %50.6, Fransa %19.8, G. Afrika
%13.5, Almanya %5.1, Y. Zelanda %3.3
3,9%
6.
Irak
Elma
28.187
0,4%
Türkiye %71,7, İtalya %15,3, Makedonya
%4,7, Kuveyt %4, Yunanistan %2,2
71,7%
1.