Page 76 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
76
Belçika %2,7
0%
-
-
Türkiye
-
-
Hong Kong
177.689
2,4%
ABD %31,5
0%
Çin %31,2
0%
Japonya %15,2
0%
Y. Zelanda %10,1
0%
Şili %4,4
0%
-
-
Türkiye
0%
0%
*EU Market Access Data Base
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
Tablo 84: Potansiyel ve Hedef Pazarların İlk 5 Alıcılarına Uyguladıkları Gümrük Vergisi
Oranları- (Armut)
İthalatçılar
Dünyada
n Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalatı/
1.000
ABD
Doları
Dünyada
n Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalat
Payı
Hedef
ülke
ithalatı
nda
Türkiy
e`nin
konum
u
pazar
payı
Hedef
ülke
ithalatınd
a
Türkiye`ni
n sırası
İthalat Yapılan İlk Beş
Ülke ve İthalat Payları
İlk Beş
Ülkeye
Uygulanan
Gümrük
Vergisi
Türkiye`ye
Uygulanan
Gümrük
Vergisi
MEVCUT
Rusya
152.856
5,9%
Arjantin %42,5
Veri yok
Belarus %13,3
Veri yok
Çin %12,4
Veri yok
G. Afrika %10,4
Veri yok
Şili %4,7
Veri yok
3,9%
6.
Türkiye %3,9
Veri yok
Almanya
216.248
8,3%
İtalya %38,7
%0
G. Afrika %14,3
Veri yok
Hollanda %13,6
%0
Şili %9,9
Veri yok
İspanya %5,7
%0
1,3%
10.
Türkiye %1,3
Veri yok
Irak*
2.694
0,1
99,4%
1.
Türkiye %99,4
%25
Kuveyt %0,5
Veri yok
Hollanda %0,2
%25