Page 75 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
75
3,9%
7.
Türkiye %4,1
11%
11%
Suriye
7.121
0,1%
96%
1.
Türkiye
%50
%50
Ürdün
%0
Polonya
%50
Irak*
28.187
0.2%
71.7%
1.
Türkiye %71.7
%25
%25
İtalya %15
%25
Makedonya %4,7
%25
Kuveyt %4
%25
Yunanistan %2.2
%25
HEDEF
Tayland
232.343
3,1%
Çin %66,3
%0
Y. Zelanda %20
%0
ABD %9,3
%10
Fransa %3
%10
Japonya %0,7
%0
-
-
Türkiye
-
-
S.
Arabistan
234.376
2,6%
0,3%
İtalya
0%
Şili
0%
ABD
0%
Fransa
0%
İran
0%
0.5%
16.
Türkiye
0%
0%
Belarus
439.472
5,9%
Polonya %25
11,7%
Makedonya
%11,7
8,8%
G. Afrika %11,6
8,8%
Brezilya %7,8
8,8%
Moldova %7,2
0%
4,8%
9.
Türkiye %4,2
8,8%
8,8%
Liyvanya
Polonya %51,4
0%
Hollanda %26,9
0%
İtalya %8,4
0%
Almanya %3,1
0%