Page 78 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
78
Tablo 85: Potansiyel ve Hedef Pazarların İlk 5 Alıcılarına Uyguladıkları Gümrük Vergisi
Oranları- (Kayısı)
İthalatçılar
Dünyada
n Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalatı/
1.000
ABD
Doları
Dünyada
n Değer
Bazında
2015 Yılı
İthalat
Payı
Hedef
ülke
ithalatı
nda
Türkiy
e`nin
konum
u
pazar
payı
Hedef
ülke
ithalatı
nda
Türkiye
`nin
sırası
İthalat Yapılan İlk Beş
Ülke ve İthalat Payları
İlk Beş
Ülkeye
Uygulanan
Gümrük
Vergisi
Türkiye`ye
Uygulanan
Gümrük
Vergisi
MEVCUT
Rusya
36.344
8,3%
80%
1
Türkiye %80
3,8%
Ermenistan%8,6
0%
Çin %2,7
3,8%
Moldova % 2,4
0%
Belarus %2,1
0%
S. Arabistan
7.397
1,7%
Türkiye 23,3%
0%
Ürdün 21,9%
0%
G. Afrika 20,5%
0%
Lübnan %14
0%
Avustralya %11,6
0%
Almanya
108.814
24,7%
Fransa %37,8
0%
İspanya %32,8
0%
İtalya %17,7
0%
5,7%
4.
Türkiye %5,7
0%
Yunanistan %3,7
0%
Irak*
5.310
1,2%
55,3%
1.
Türkiye %95,3
%15
Ürdün %4,1
%15
Kuveyt %0,5
%15
HEDEF
Belarus
8.262
1,9%
27,5,%
1.
Türkiye %27,5
3,8%
Fas %19,8
3,8%
Moldova %11,1
0%