Page 79 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
79
İspanya %10,5
5%
G. Afrika 56,3
3,8%
Romanya
3.345
0,8%
Yunanistan %37,4
0%
İtalya %27,5
0%
%21,6
3.
Türkiye %21,6
0%
0%
İspanya %6,8
0%
Sırbistan%5,6
0%
İsveç
3.333
0,8%
Hollanda %24,4
0%
İspanya %21,8
0%
İtalya%16,9
0%
Danimarka %12,7
0%
Almanya %10,5
0%
0,1%
10.
Türkiye 0,1%
0%
0%
Kuveyt
6.555
1,5
Lübnan %78,3
0%
Ürdün %4,2
0%
Avustralya %4,2
0%
3,4%
4.
Türkiye %3,4
0%
0%
İran %2,6
0%
*EU Market Access Data Base
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016
6.1.4 Dünya Elma/Armut/Kayısı İhracat ve İthalatı Ortalama Birim Fiyatları
a.
Elma
2015 yılı dünya elma ihracat ortalama birim fiyatı ton başına 757 ABD dolarıdır. İlk on sırayı paylaşan
ihracatçı ülkelerden 10. Sıradaki Belçika (598 dolar/ton) hariç bu fiyatın üzerinde birim fiyatlarla satış
yapmaktadır.
İlk sırada yer alan Çin 1.239 dolar/ton ile dünya ortalamasının %63,6 üzerinde bir birim fiyattan
ihracat yapmaktadır. Benzer şekilde, 2. sıradaki ABD 1.039 dolar/ton ortalama birim fiyatı, dünya
ortalamasının %37,3 üzerindedir.
İlk on ülke içinde bulunan G. Afrika Hollanda ve Belçika’nın fiyatları dünya ortalamasının altındadır.
Miktar bazında en yüksek ihracatı gerçekleştiren ve 2014 yılında 1 milyon ton üzerinde ihracat yapan
ABD, dünya ortalama fiyatının %11 üstünde bir fiyatla ihracat yapmaktadır.
Dünya ihracat sıralamasında 20. sırada bulunan Türkiye`nin ortalama birim ihracat fiyatı 2015 yılı
itibariyle 353 dolar/ton dur. Bu fiyat dünya ortalamasının %53,4 altındadır.