Page 9 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
9
2.2 Sektörün Küresel Ölçekte Durumu
2014 yılı itibariyle “elma, kayısı, armut” ürün grubuna ait tüm ürünler için dünya ithalatı 11,2 milyar
dolar, dünya ihracatı 10,9 milyar dolardır.
2015 yılında ise “elma, kayısı, armut” ürün grubuna ait tüm ürünler için dünya ithalatı 10,5 milyar
dolar, dünya ihracatı 9,95 milyar dolardır.
Ürün grubuna dahil olan ürünler arasında, değer bazında, en çok ithalat ve ihracatı yapılan ürün taze
elmadır. Bu ürüne ait 2015 yılı ithalatı 7.5 milyar dolar, ihracatı 7 milyar dolardır. Son beş yıllık
dönemde elma ithalat ve ihracatı 2013 yılında en yüksek noktasına ulaşmış, 2015`te bu değerlerde
bir miktar düşüş yaşanmıştır.
Ürün grubunda, değer bazında en yüksek ithalat ve ihracat taze elmanın ardından taze armuta aittir.
2015 yılı armut ithalatı 2,6 milyar dolar, ihracatı 2,5 milyar dolar olmuştur. Son beş yıllık dönemde
armut ithalat ve ihracatı da 2013 yılında en yüksek noktasına ulaşmış, 2015`te bu değerlerde bir
miktar düşüş yaşanmıştır.
Taze kayısı dünyada 2015 yılında değer bazında ithalat ve ihracatı yapılan üçüncü sıradaki küme
ürünüdür. 2014 yılı kayısı ithalatı 440,1 milyon dolar, ihracatı 429,2 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Benzer olarak kayısı ithalat ve ihracatı 2013 yılında son beş yılın en yüksek
seviyesine ulaşmış ancak 2015`te bu trend devam etmemiştir.
‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
8
Tablo 3: “Elma Armut Kayısı” Değer Bazında Dünya İthalat ve İhracatı (2011- 2015)/ 1.000
ABD Doları
Dünya
2011
2012
2013
2014
2015
İ
thalat Toplam
ı
7.544.574
10.354.771
11.796.562
11.216.188
10.455.507
Taze Elma
7.112.802
7.391.543
8.358.277
7.895.551
7.469.787
Taze Armut
2.485.085
2.869.821
2.794.884
2.545.614
Taze Kayısı
431.772
478.143
568.464
525.753
440.106
İ
hracat
Toplam
ı
7.589.807
10.165.406
11.509.469
10.941.185
9.948.993
Taze Elma
7.184.828
7.183.554
8.102.571
7.684.197
7.030.468
Taze Armut
2.539.740
2.871.397
2.776.586
2.489.364
Taze Kayısı
404.979
442.112
535.501
480.402
429.161
Kaynak: Trademap, Mayıs 2016