Page 93 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
93
Türkiye’nin mevcut pazarları incelenmiş ve aşağıda gösterilmiştir. Yine küme firmalarının ürettiği
ürünlerin dünya ithalat ve ihracatları analiz edilmiş ve potansiyel pazarlar ve hedef pazarlar tespit
edilmiştir.
Tablo 95: Türkiye’nin Potansiyel ve Mevcut Pazarları
Kaynak: Strateko araştırmaları ve anket görüşmeleri
Hedef Pazarlar
2015 yılında;
Elma ihracatımızı artırdığımız ülkeler; Belarus %103, Çin %217, Litvanya %108, Tayland %36, Suudi
Arabistan %7
Armut ihracatını artırdığımız ülkeler; Belarus %44, Vietnam %60, Tayland %29, Malezya %36.
Kayısı ihracatını artırdığımız ülkeler; Kuveyt &125, Suudi Arabistan %78, Belarus %44, İsveç %33,
Romanya %19.
Birçok pazarda rakibimiz olarak karşımıza çıkan
Arjantin ve Şili’ye bir inceleme gezi
yapılmasında
fayda vardır. Ayrıca B2B ile eş zamanlı olarak Almanya, Fransa, Polonya ve Hollanda’ya da inceleme
gezisi yapılmasında fayda vardır. Belarus hem potansiyel hem de hedef ülke olarak mutlaka ziyaret
edilmesi gereken pazardır. Almanya hem kendisi hem de reeksport potansiyeli için alım yapan bir
ülke olduğu için hedef pazar olarak korunmalıdır.
Tablo 96: Kümenin Hedef Pazarları
Hedef Pazarlar
Belarus
Belçika
İspanya
Mısır
Çin
Hollanda
Nijerya
Irak
Hong Kong Almanya
Suriye
Ürdün
Kuveyt
İsviçre
İspanya
Hindistan
Rusya
İngiltere
Fransa
Fas
Suudi
Arabistan
BAE
Dubai
ABD
Tunus
Cezayir
Kaynak: Strateko araştırmaları ve anket görüşmeleri
Alım Heyetleri
Vizyon planı çerçevesinde, ilgili ülkelerin Ticaret Ateşelikleriyle de yakın işbirliği içinde aaşağıdaki
ülkelerden alım heyeti organizasyonu yapılmalıdır. Bu arada Ticari ateşelikler aracılığı ile hedef
pazarlardaki market zincirleri veya tedarikçileri tespit edilip bu firmaların temsilcilerinin alım heyeti
olarak Yalvaç’a getirilebileceği gündeme alınmalıdır.
Belarus
Rusya
Potansiyel Pazarlar
Mevcut Pazarlar
Almanya
Hong kong
S. Arabistan
Rusya
İngiltere
Cezayir
Gürcistan
Suriye
Rusya
Fas
Almanya
Mısır
Belarus
Tunus
Türkmenistan
Ürdün
Gürcistan
Kazakistan
Irak
Ürdün
Kırgızistan
Kıbrıs