Page 92 - URGE PROJESİ ANALİZ RAPORU Final Raporu-06-07-2016

Basic HTML Version

‘GELENDOST ELMASI DÜNYAYA AÇILIYOR’
———————————————————————
92
Beşinci sıradaki en büyük Armut ithalatçısı ülke ABD’dir. ABD’de en fazla malı sırasıyla Arjantin,
Şili, Güney Kore, Çin ve Yeni Zelanda dan almaktadır. ABD’nin Türkiye’den armut ithalatı
bulunmamaktadır.
Altıncı sıradaki büyük ithalatçı Belarus’tur. Belarus sırasıyla Güney Afrika, Fas, Makedonya,
Sırbistan ve Brezilya’dan ithalat yapmaktadır. Türkiye %6,3 lük pay ile 8.sırada yer almaktadır.
Belarus, dünya armut ithalatının en büyük üçüncü ülkesi olan Rusya’nın ikinci tedarikçisi olduğundan
ve Türkiye’den de mal alımı yaptığından potansiyel Pazar olarak değerlendirilebilecek bir ülkedir.
Kayısı
2015 yılı dünya kayısı ithalatı 440 milyon ABD doları olmuştur. En büyük ithalatçı ülke Almanya’dır.
Almanya’nın en çok alım yaptığı ülkeler; % 37’8 lik pay ile Fransa birinci, %32,8 ile İspanya ikincidir.
Türkiye %5,7 lik pay ile 4.sırada yer almaktadır.
İkinci büyük ithalatçı İtalya’dır. İtalya’nın en fazla kayısı aldığı ülkeler sırasıyla; İspanya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Tunus olmuştur. İtalya, Türkiye’den kayısı almamaktadır. Ancak anlaşılacağı
üzere Almanya reeksport yapmaktadır. Bu durumun Türkiye tarafından değerlendirilmesi gerekir.
Almanya mevcut pazarlarımızdandır ancak daha fazla mal satımı gerçekleştirmek için iyi bir
pazarlama çalışması yapmak gerekektedir.
Üçüncü büyük kayısı ithalatçı ülkesi Rusya’dır. Rusya’nın en fazla mal aldığı ülke %80’lik pay ile
Türkiye’dir. Türkiye’yi %13,4 ile Ermenistan %2,7 ile Çin takip etmektedir.
Türkiye tüm kayısı ihracatının %56’sını Rusya’ya yapmaktadır. Mevcut ve en önemli pazarımız olan
Rusya’nın kaybedilmemesi gerekmektdir. Bu pazara yönelik pazarlama faaliyetleri yapılmalıdır.
Dördüncü sıradaki kayısı ithalatçısı ülke Fransa’dır. Fransa’nın en fazla mal aldığı ülkeler sırasıyla;
İspanya, Belçika, Almanya, Hollanda’dır. Türkiye bu sıralamada ancak 24. sırada yer almaktadır.
Almanya’nın, Fransa ithalatında 3.sırada yer alması yine reeksport yaptığının bir göstergesi olup,
Türkiye için önemli bir Pazar olduğunu bir kez daha göstermektedir.
Beşinci sıradaki ithalatçı ülke İsviçre’dir. İsviçre’nin en fazla mal aldığı ülkeler sırasıyla;İspanya,
Fransa, İtalyai Portekiz ve Macaristan ‘dır. Türkiye 10.sıradadır.
Dünya kayısı ithalatında onüçüncü sırada yer alan ülke Belarus’tur. Belarus’un enfazla ithalat yaptığı
ülke Türkiye’dir. Belarus’un bir kez daha potansiyel ve mevcut Pazar olduğu görülmektedir.
Küme Firmalarının İhracat Yaptığı Mevcut Pazar
Küme firmalarının hangi pazarlara doğrudan veya dolaylı olarak ihracat yaptıkları analiz edilmiştir.
Küme firmalarının en fazla ihracat yaptığı ülkeler Irak ve Gürcistan olmuştur.
Tablo 94: Kümenin ihracat yaptığı ülkeler ve firma sayısı
Gürci
stan
Irak
Ürdü
n
Türkme
nistan
Rusya
S.Arabis
tan
Suriye
KKTC
Azerbey
can
Mısır
6
7
1
1
1
1
2
1
2
2
Kaynak: Strateko anket görüşmeleri ve değerlendirmeleri
Potansiyel Pazar