Page 10 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

9
ÖNSÖZ
Antik Dönemin en büyük kentlerinden Psidia’nın yanı sıra Selçuklu, Osmanlı
dönemlerinde de önemli yerleşim merkezi olan Yalvaç; tarihi ve kültürel eserler, doğal
kaynaklar, örf ve adetleri açısından yöresel zengin bir kültüre sahip bir yerleşim
merkezidir.
İlçemizin bu zengin turizm değerlerinin çeşitlendirilmesi, ekonomik değerlerinin
artırılması ve Yalvaç’a gelen turistlerin daha uzun süre kalmalarını sağlamak amacıyla
Odamız sorumluluk alarak Yalvaç Turizm Master Planı’nı oluşturmuştur.
Hazırlanan bu Master Planının, ilçemizdeki bundan sonra yapılacak turizm çalışmaları
için temel oluşturacağına inanıyoruz.
Turizm Master Planımızın hazırlanmasında yapılan tüm çalışmalarda emeği geçen
herkese teşekkür ederiz.
R. Nuri DİRİK
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı