Page 11 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

10
YÖNETİCİ ÖZETİ
Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde turizm sektörünün en önemli yönlerinden bir
tanesi faydalarının diğer sektörlere oranla daha kısa sürede ortaya çıkmasıdır. Turizm
başarılı ve ses getiren tanıtım faaliyetlerinden sonra birkaç yıl içinde, tanıtımı yapılan
bölgeye döviz geliri sağlayabilen, gelir ve istihdam artışı oluşturabilen bir sektördür.
Zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip olan Türkiye, doğal güzellikleri ile bir bütün
olarak değerlendirildiğinde turizm potansiyeli bakımından dünyada önemli ülkeler
arasında yer almaktadır. Türkiye’de özellikle son 20 yıl içerisinde gelişme gösteren
turizm sektörünün ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolünün gittikçe arttığı
gözlenmektedir.
Kalkınmışlık düzeyinin gelişemediği ülkelerde turizm sektörünün de etkili bir şekilde
gelişememiş olduğu; buna karşın kalkınmışlık düzeyi yüksek olan ülkelerde ise turizm
sektörünün öncü sektör konumunda olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, yerel
düzeyde kalkınmışlık seviyesinin arttırılarak bölgeler arası dengesizliklerin azaltılması ve
ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlanması amaçlarıyla turizm sektörünün gelişimini
sağlayacak zeminin hazırlanması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik Dünya Turizm Örgütü’nün çeşitli
araştırmalar ve çalışmalar sonucunda hazırladığı plan ve öneriler turizm sektörünün
gelişmesinde etkin rol oynamaktadır. Yapılan bu çalışmalar ülkelerin ekonomilerinin
güçlenmesinde turizm sektörünün önemini kanıtlamaktadır. Diğer taraftan, turizm
yerel halka da sosyoekonomik faydalar sağlamaktadır.
Uluslararası turizm sektöründeki gelişmelerle paralel olarak Türkiye’de de turizmin
gelişmesi ivme kazanmıştır. Özel sektör, belediye, dernek, oda gibi kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler ve STK’ların öncülüğü ve işbirliği ile Türkiye’de turizm
sektöründeki potansiyellerin değerlendirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmesi 10.
Kalkınma Planı ve Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te öncelikli bir yere sahiptir. Bu
kapsamda, Türkiye genelinde 81 ile hizmet veren 26 Kalkınma Ajansından biri olan Batı
Akdeniz Kalkınma Ajansı kendi sorumluluğunda olan Isparta, Burdur ve Antalya
illerinde turizm dâhil çeşitli sektörlerin geliştirilmesine yönelik 2014 yılı Doğrudan
Faaliyet Desteği Programı dâhilinde destek sağlamıştır. Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası
tarafından hazırlanan ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bu
projenin Yalvaç ilçesi turizminin gelişimine öncülük etmesini temenni eder, Oda ve
Ajans yönetimine katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
Adnan HACIBEBEKOĞLU
Progem Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.
Genel Müdür