Page 108-109 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

106
12.2
Süreç Planlaması
İzlenecek Stratejiler
2016-2017
2018-2020
2021-2023
Stratejik Hedef I
İlçede sektöre yönelik yatırımların
arttırılması
Kanalizasyon sisteminin tüm
bölgelere ulaştırılması /
yenilenmesi
Evsel atık su arıtma sistemlerinin
kurulması
Kentsel dönüşüm projelerinin
uygulanması
Kentsel dönüşüm projelerinin
uygulanması
Katı atıkların toplanması,
depolanması ve bertarafına
yönelik yatırımlar
Katı atıkların toplanması,
depolanması ve bertarafına
yönelik yatırımlar
Stratejik noktalara kara yolu
ulaşımının sağlanması,
mevcutların yenilenmesi
Stratejik noktalara kara yolu
ulaşımının sağlanması,
mevcutların yenilenmesi
Potansiyel girişimcileri ve işletme
yöneticilerini hibe/kredi kaynakları
konusunda bilgilendiren
eğitimlerin düzenlenmesi
Potansiyel girişimcileri ve işletme
yöneticilerini hibe/kredi kaynakları
konusunda bilgilendiren
eğitimlerin düzenlenmesi
Potansiyel girişimcileri ve işletme
yöneticilerini hibe/kredi kaynakları
konusunda bilgilendiren
eğitimlerin düzenlenmesi
Bankalar ve diğer finansal aracılar
ile işbirlikleri gerçekleştirilmesi
Bankalar ve diğer finansal aracılar
ile işbirlikleri gerçekleştirilmesi
Bankalar ve diğer finansal aracılar
ile işbirlikleri gerçekleştirilmesi
Uygun yatırım alanlarına yönelik
fizibilitelerin oluşturulması
Uygun yatırım alanlarına yönelik
fizibilitelerin oluşturulması
Uygun yatırım alanlarına yönelik
fizibilitelerin oluşturulması
Stratejik Hedef II
İlçenin ulusal ve uluslararası
ölçekte tanınırlığının arttırılması
Yalvaç Turizm Envanterinin
oluşturulması
Turizm Danışma Bürosu’nun
kurulması
Yalvaç turizm kimliğinin
oluşturulması: Logo, tema ve