Page 106 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

105
planlamalarında, çevre düzenlemelerinde,
altyapı, üstyapı faaliyetlerinde, tarımsal ve
turizm alanında mevcut yapının korunarak
daha da ileri seviyelere taşınması
konusunda yerel kurumların tümü
tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.