Page 112-113 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

108
Ulusal ve uluslararası
şenlik/festival organizasyonları
yapılması
Ulusal ve uluslararası
şenlik/festival organizasyonları
yapılması
Ulusal ve uluslararası
şenlik/festival organizasyonları
yapılması
Ulusal ve uluslararası turizm
fuarlarına katılım sağlanması
Ulusal ve uluslararası turizm
fuarlarına katılım sağlanması
Ulusal ve uluslararası turizm
fuarlarına katılım sağlanması
Ulusal ve uluslararası gezi
dergilerine yönelik reklam
çalışmalarının yürütülmesi
Ulusal ve uluslararası gezi
dergilerine yönelik reklam
çalışmalarının yürütülmesi
Ulusal ve uluslararası gezi
dergilerine yönelik reklam
çalışmalarının yürütülmesi
Medya mensuplarına yönelik
tanıtım günleri
Medya mensuplarına yönelik
tanıtım günleri
Medya mensuplarına yönelik
tanıtım günleri
Promosyon ürün oluşumu
Promosyon ürün oluşumu
Promosyon ürün oluşumu
Stratejik Hedef II
İlçenin ulusal ve uluslararası
ölçekte tanınırlığının arttırılması
Hedef illere Yalvaç tanıtım
kiosklarının yerleştirilmesi
Sosyal paylaşım sitelerine yönelik
tanıtım çalışmaların yürütülmesi
Sosyal paylaşım sitelerine yönelik
tanıtım çalışmaların yürütülmesi
Sosyal paylaşım sitelerine yönelik
tanıtım çalışmaların yürütülmesi
Mobil turizm tanıtım ekiplerinin
oluşturulması
Stratejik Hedef III
İlçe turizminde nitelikli insan
kaynağı istihdamının arttırılması
Mesleki eğitimin
modernizasyonuna yönelik
işbirliklerinin kurulması, projelerin
oluşturulması
Mesleki eğitimin
modernizasyonuna yönelik,
projelerin oluşturulması
Mesleki eğitimin
modernizasyonuna yönelik,
projelerin oluşturulması
Ortak Eğitim Programı Modelinin
uygulanması
Ortak Eğitim Programı Modelinin
uygulanması
Ortak Eğitim Programı Modelinin
uygulanması
İstihdam garantili işgücü
yetiştirme kurslarının
düzenlenmesi
İstihdam garantili işgücü
yetiştirme kurslarının
düzenlenmesi
İstihdam garantili işgücü
yetiştirme kurslarının
düzenlenmesi
Turizm işletmelerine yönelik
bilinçlendirme seminerleri
Turizm işletmelerine yönelik
bilinçlendirme seminerleri
Turizm işletmelerine yönelik
bilinçlendirme seminerleri