Page 120-121 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

112
faaliyetler yürütülmesi
faaliyetler yürütülmesi
faaliyetler yürütülmesi
Sivil toplum örgütleri kuruluşunun
teşvik edilmesi
Sivil toplum örgütleri kuruluşunun
teşvik edilmesi
Sivil toplum örgütleri kuruluşunun
teşvik edilmesi
Stratejik Hedef VII Ulusal ve
Uluslararası Düzeyde Cittaslow
Üyeliğinin Tanıtılması
Halka yönelik bilinçlendirme ve
farkındalık oluşturma seminer ve
çalıştayların düzenlenmesi
Ulusal ve uluslararası platformda
Cittaslow tanıtım faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
Ulusal ve uluslararası platformda
Cittaslow tanıtım faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
Ulusal ve uluslararası platformda
Cittaslow tanıtım faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi
İlçenin doğal yapısının
bozulmaması adına gereken
tedbirlerin alınması
İlçenin doğal yapısının
bozulmaması adına gereken
tedbirlerin alınması
İlçenin doğal yapısının
bozulmaması adına gereken
tedbirlerin alınması