Page 118-119 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

111
Kırsalda ev pansiyonculuğunun
geliştirilmesi
Kırsalda ev pansiyonculuğunun
geliştirilmesi
Turistlerin kırsaldaki tarımsal,
hayvansal üretime ve el
sanatlarının yapımına dâhil
olabileceği alanların oluşturulması
Turistlerin kırsaldaki tarımsal,
hayvansal üretime ve el
sanatlarının yapımına dâhil
olabileceği alanların oluşturulması
İlçenin ormanlık alanlarında
yürüyüş ve bisiklet yolları
rotalarının çizilmesi
İlçenin ormanlık alanlarında
yürüyüş ve bisiklet yolları
oluşturulması, mesire alanları inşa
edilmesi
Kentin uygun alanlarına tematik
parkların oluşturulması
Yeni kent ormanlarının
oluşturulması
Stratejik Hedef V
Kurumlar arası işbirliğinin, ortak
çalışma kültürünün
güçlendirilmesi
Kurumlar arası ortak platformların
oluşturulması
Turizmin gelişimine yönelik ortak
politika oluşturulması
Turizm eylem planlarının yapılması Turizm eylem planlarının yapılması Turizm eylem planlarının yapılması
Stratejik Hedef VI
İlçede turizm bilincinin
oluşturulması
Halka yönelik bilinçlendirme ve
farkındalık oluşturma eğitimlerinin
düzenlenmesi
Medyanın bilinçlendirme
çalışmalarına dâhil edilmesi
Okullarda turizm bilincini arttırıcı Okullarda turizm bilincini arttırıcı Okullarda turizm bilincini arttırıcı