Page 127 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

118
Doğal alanların yeterince korunmaması
İlçenin tarihi ve kültürel mirasının yerel halk ve işletmeler tarafından yeterince bilinmemesi
10.
Size göre Yalvaç’ın turizm kentine dönüşmesi ile aşağıdaki alanlardan en çok
hangisinde ilerleme sağlanacaktır? (Yalnızca tek seçenek işaretlenecektir)
Sosyal alanda
Ekonomik alanda
Kültürel alanda
Siyasi alanda
11.Sizce Yalvaç’a gelen yerli turistleri bölgeye çeken en önemli unsur nedir?(Yalnızca tek
seçenek işaretlenecektir)
Kültür turizmi
Tarih turizmi
Göl turizmi
İnanç turizmi
Doğa turizmi
Sağlık turizmi
İş/Kongre turizmi
Diğer
12.
Sizce Yalvaç’a gelen yabancı turistleri bölgeye çeken en önemli unsur nedir?(Yalnızca tek
seçenek işaretlenecektir)
Kültür turizmi
Tarih turizmi
Göl turizmi
İnanç turizmi
Doğa turizmi
Sağlık turizmi
İş/Kongre turizmi
Diğer
13.
Yalvaç’ta son 10 yıl içinde turizmin gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Son 10 yıl içinde turizm sektöründe bir gerileme var.
Son 10 yıl içinde turizm sektöründe herhangi bir gerileme ya da ilerleme yok.
Son 10 yıl içinde turizm sektöründe ilerleme var fakat yeterli düzeyde değil.
Son 10 yıl içinde turizm sektöründe yeterli düzeyde bir ilerleme var.
14.
Yalvaç’ta sizce turizmin gelişmesini olumlu etkileyebilecek öne çıkarılması gereken
faktör nedir? (Yalnızca tek seçenek işaretlenecektir)
İlçenin doğal özellikleri
İlçenin tarihi önemi
İlçenin yeme/içme kültürü
İlçede üretilen özgün ürünler
İlçedeki rekreasyon alanları/sosyal tesisler
İlçede düzenlenen festival ve şenlikler
15.
İlçenin turizmde markalaşma değerini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi
öncelikli olarak yapılmalıdır? (Yalnızca tek seçenek işaretlenecektir.)
İlçedeki turizm işletmelerinin kapasiteleri geliştirilmesi
İlçenin ulusal düzeyde tanıtımı yapılmalı
İlçenin uluslararası düzeyde tanıtımı yapılmalı
Nitelikli personel yetiştirilmeli
Turizmi geliştirmeye yönelik mali destek sağlanmalı
Yerel halk turizmin faydaları konusunda bilgilendirilmeli
Bölge yapısına ve kültürüne yönelik etkinlikler düzenlenmeli
16.
Sizce aşağıdaki gruplardan hangisine hitap etmek ilçe turizminde öncelikli olmalı?
(Yalnızca tek seçenek işaretlenecektir.)