Page 126 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

117
EK 2: Halk Anketi
YALVAÇ TURİZM MASTER PLANI PROJESİ – HALK ANKET FORMU
ANKETÖR İSMİ:
ANKET TARİHİ:
ANKET NO:
(Lütfen boş bırakın. Koordinatör tarafından doldurulacaktır)
1.
Görüşülen kişinin cinsiyeti:
Kadın
Erkek
2.
Yaşınız nedir?
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
3.
Kaç yıldır Yalvaç’ta yaşıyorsunuz?
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70+
4.
Eğitim durumunuz nedir? (En son bitirdiği okul bilgisi alınmalıdır)
Bir okul bitirmemiş
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Üniversite mezunu
Yüksek Lisans/Doktora mezunu
5.
Çalışıyor musunuz?
Hayır
Evet
Cevabınız “
EVET
” ise
6
. soruyu yanıtlayınız. Cevap
“HAYIR”
ise
7
. Sorudan devam ediniz.
6.
Hangi sektörde çalışıyorsunuz?
Kamu sektöründe çalışan
Özel sektörde ücretli çalışan
Aile işinde çalışan
Kendi hesabına çalışan
7.
Sizce Yalvaç turizm açısından elverişli bir yer mi?
Evet
Hayır
8.
Sizce Yalvaç’a yeterli sayıda turist geliyor mu?
Evet
Hayır
Cevap “
HAYIR
” ise
9.
Soruyu yanıtlayınız. Cevabınız
“EVET”
ise
10.
Sorudan devam ediniz.
9.
Yeterli sayıda turist gelmemesinin en önemli nedeni nedir?(Yalnızca tek seçenek
işaretlenecektir)
Tanıtım yetersizliği
Turizm işletmelerindeki hizmet kalitesinin iyi olmaması
Turizm işletme sayılarının az olması
Turizm sektöründe yetişmiş nitelikli eleman eksikliği
İşletmeler arasında ortaklık bilincinin gelişmemiş olması
Güçlü sermayenin yetersizliği
Turizm sektörüne desteklerin yetersiz olması