Page 129 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

120
KAYNAKÇA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. (2014, 12 13). 12 9, 2014 tarihinde
http://sgb.kulturturizm.gov.tr/TR,50930/istatistikler.html adresinden alındı
Anonim. (2015, 02 19). http://www.isparta.8k.com/yalvac.htm adresinden alındı
Ateşoğlu, L. (2006).
Avrupa Birliği Turizm Politikası Ve Avrupa Birliği Ile Türkiye Turizm
Sektörleri Üzerine Etkileri.
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
BAHAR, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi.
BAKA. (2012).
Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Raporu.
Batı AKdeniz Kalkınma Ajansı.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi. (2015, 02 18).
Hibe
Sözleşmeleri.
http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr adresinden alındı
Charles R. Goeldner, R. W. (2009). Tourism: Principles, Practices, Philosophies, 8th Edition.
Cihan Haber Ajansı. (2015, 02 18). http://www.cihan.com.tr/news/Isparta-2013-ihracatini-9-
milyon-dolar-artirdi_1050-CHMTMwMTA1MC8z adresinden alındı
Co-operation, O. T. (2014). 12 11, 2014 tarihinde http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/industry-and-services/oecd-tourism-trends-and-policies-
2014_tour-2014-en#page119 adresinden alındı
Çekül. (2012).
tarihi kentler birliği göller havzası bölge toplantısı raporu.
Isparta.
Demirer, Ü. (2003). Psidia Antiochiası Yalvaç.
Yalvaç Güçsüzlere Yardım Saglık ve Egitim Vakfı
Kültür Yayınları-1
.
Gürsal, G. C. (2009).
Isparta ili Yalvaç ilçesi'nin beşeri ve ekonomik coğrafyası.
Konya: Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı.
Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü. (2015, 02 19).
Geleneksel El Sanatları
.
http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,71001/geleneksel-el-sanatlari.html
adresinden alındı
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2015, 02 18).
http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70973/inanc-turizmi.html adresinden alındı
Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2015, 02 18).
Yalvaç Müzesi
.
http://www.ispartakulturturizm.gov.tr/TR,70959/yalvac-muzesi.html adresinden alındı
Isparta Kırsal Kalkınma Planı. (2014-2019).