Page 130 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

121
Isparta Valiliği. (2015, 02 19).
Isparta Halısı
. http://www.isparta.gov.tr/isparta.aspx?rid=40
adresinden alındı
Isparta Valiliği. (2015, 02 16).
Isparta Valiliği
. Isparta Valiliği:
http://www.isparta.gov.tr/isparta.aspx?rid=24 adresinden alındı
Kalkınma Bakanlığı. (2012).
Kamu yatırımlarının illere göre dağılımı.
Yatırım Programlama,
İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü.
Kuşadası Ticaret Odası. (2014, 12 18). http://www.kuto.org.tr/img/kuto/raporlar/10.pdf
adresinden alındı
OCHE. (2014, 12 12). 12 11, 2014 tarihinde
http://www.planbleu.org/portail_doc/OCDE_tourism_trends2010.pdf adresinden
alındı
Sargın, S. (2006). Yalvaç'ta İnanç Turizmi.
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
, 1- 18.
T.C. Kalkınma Bakanlığı. (2014-2018).
10. Kalkınma Planı .
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müdürlüğü. (2014, 12 21). 12 11, 2014 tarihinde
http://www.tanitma.gov.tr/TR,63374/dunya-turizm-orgutu-ekim-ayi-istatistikleri.html
adresinden alındı
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Isparta- Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. (2015, 02 16).
http://yalvac.meb.gov.tr/ adresinden alındı
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2007).
Türkiye Turizm Stratejisi 2023.
TÜİK. (2013).
Seçilmiş Göstergelerle Isparta.
United Nations World Tourism Organization. (2014, 12 16). 12 11, 2014 tarihinde
http://unwto.org/ adresinden alındı
Yalvaç Belediyesi. (2015, 02 18).
Devlethan Camii
.
http://www.yalvac.bel.tr/index.php?p=460&l=1 adresinden alındı
Yalvaç Belediyesi. (2015, 02 19).
El Sanatları
. http://www.yalvac.bel.tr/index.php?p=192&l=1
adresinden alındı
Yalvaç Belediyesi. (2015, 02 18).
Kaya Mezarları
.
http://www.yalvac.bel.tr/index.php?p=246&l=1 adresinden alındı
Yalvaç Belediyesi. (2015, 02 18).
Yalvaç Müzesi
.
http://www.yalvac.bel.tr/index.php?p=243&l=1 adresinden alındı
Yalvaç Belediyesi. (2015).
Yalvaç Tarihçesi.
Isparta.