Page 131 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

122
Yalvaç Kaymakamlığı. (2015, 02 16).
Yalvaç Kaymakamlığı
. Yalvaç Kaymakamlığı:
http://www.yalvac.gov.tr/default_B0.aspx?content=1019 adresinden alındı
Yalvaç Meslek Yüksekokulu. (2015, 02 16).
Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksek
Okulu
. http://yalvacmyo.sdu.edu.tr/ adresinden alındı
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası. (2012).
Ekonomik Raporu.
Isparta: Yalvaç Ticaret ve Sanayi
Odası.
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası. (2012-2016).
Stratejik Plan.
Isparta: Yalvaç Ticaret ve Sanayi
Odası.
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası. (2015, 02 18).
Yalvaç
.
http://www.yalvactso.tobb.org.tr/yalvac.htm adresinden alındı