Page 28 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

27
6.4
Eğitim
Yalvaç’ın okuma-yazma oranı Isparta’nın diğer ilçelerine göre yüksek seviyede olup
ilçenin okuma yazma oranı ise %91,3’dür. Aşağıdaki tabloda 2013 yılında bitirilen
eğitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus verileri verilmektedir.
Tablo 8 Yalvaç’ta Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus (+15)
Eğitim Düzeyi
Toplam
Erkek
Kadın
Okuma yazma bilmeyen
2.440
383
2.057
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen
2.379
699
1.680
İlkokul mezunu
14.513
6.481
8.032
İlköğretim mezunu
7.421
3.939
3.482
Ortaokul veya dengi mezunu
1.913
1.298
615
Lise veya dengi okul mezunu
6.865
4.068
2.797
Yüksekokul veya fakülte mezunu
2.725
1.657
1.068
Yüksek lisans mezunu
164
108
56
Doktora mezunu
25
17
8
Bilinmeyen
1.443
768
675
Toplam
39.888
19.418
20.470
Kaynak: TÜİK, Seçilmiş Göstergelerle Isparta,2013 (TÜİK, 2013).
Tablo incelendiğinde Yalvaç ilçesinde okuma yazma bilmeyen bireylerin içinde
kadınların oranı %84 iken, erkeklerin oranı %16’dır. İlçede yaşayan nüfusun en fazla
ilkokul, daha sonra sırası ile ilköğretim, lise ve dengi okul, yüksekokul veya fakülte
mezunu olduğu görülmektedir.
2014- 2015 eğitim yılı itibariyle ilçede 41 adet ilkokul, 25 adet ortaokul, 9 adet lise, 1
adet anaokulu, 1 adet Halk Eğitim Merkezi ve 1 adet Mesleki Eğitim Merkezi
bulunmaktadır. Öğrenci sayısı 9.486, öğretmen sayısı 551, derslik sayısı 610’dur (T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı Isparta- Yalvaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2015).
İlçede Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Yalvaç Meslek Yüksekokulu
bulunmaktadır. Yalvaç Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Programı
(Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü), Finans Bankacılık ve Sigortacılık
Programı (Bankacılık ve Sigortacılık, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Bölümü),
Muhasebe ve Vergi Programı (Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü), Otel Lokanta
ve İkram Hizmetleri Programı (Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü), Pazarlama
ve Reklamcılık Programı (Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama Bölümü), Seyahat Turizm
ve Eğlence Hizmetleri Programı (Turizm Rehberliği Bölümü) olmak üzere toplam 6
program, 9 bölüm ve 24 akademisyen ile hizmet vermektedir (Yalvaç Meslek
Yüksekokulu, 2015).