Page 27 - duzenleme tmp

Basic HTML Version

26
bulunan Yalvaç, 1415 km
2
yüzölçümüne sahip olan çok eski bir yerleşim yeridir (Yalvaç
Belediyesi, 2015). Yalvaç, doğuda Konya ilinin Akşehir ilçesi, batıda Senirkent ilçesi ve
Afyonkarahisar ilinin Çay ilçesi, kuzeyde Sultandağı, güneyde ise Şarkikaraağaç ve
Gelendost ilçeleri ile çevrilidir (Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, 2012-2016).
Akdeniz'e yakınlığından dolayı Akdeniz iklim özellikleri göstermesi beklenirken, bölgede
Ege Bölgesi'nin iç kesimlerinin ve İç Anadolu'nun step ikliminin özellikleri görülür. İklim
olarak, Akdeniz ile Orta Anadolu iklimleri arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır
(Isparta Valiliği, 2015). En soğuk ay Ocak ayı, en sıcak ay ise Temmuz ayıdır. En fazla
yağış kış mevsiminde görülür. Bunu ilkbahar takip eder. Yaz mevsiminde yağış
miktarının düştüğü gözlenir (Gürsal, 2009). İklimin etkisiyle, yörede ormanlık arazi
yoktur ve sulak alanlarda kültüre edilmiş bitkiler dışında, arazide maki toplulukları
görülmektedir. Bitki örtüsü olarak step ve çalılıklar hâkimdir. Yalvaç’ın kuzey tarafında
1980’li yıllarda Orman Bakanlığı tarafından yapılmış başarılı bir ağaçlandırma çalışması
mevcuttur (Isparta Valiliği, 2015).
6.3
Nüfus
TÜİK 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre ilçe merkezi ve beldelerindeki
toplam nüfus 48.803’dür. Nüfusun 23.882’sini erkekler, 24.921’ini kadınlar
oluşturmaktadır. Ayrıca toplam ilçe nüfusunun 28.136’sı belde ve köylerde
yaşamaktadır.
Tablo 7 Yalvaç Nüfusunun Yıllara Göre Dağılımı
Yıl
Erkek Nüfusu
Kadın Nüfusu
Toplam Nüfus
2014
23.882
24.921
48.803
2013
24.693
25.579
50.272
2012
25.690
26.533
52.223
2011
25.612
26.422
52.034
2010
26.340
27.061
53.401
2009
27.366
27.870
55.236
2008
27.924
28.639
56.563
2007
27.940
29.064
57.004
Kaynak: TÜİK, ADNKS,2014.
Tablodan da anlaşıldığı gibi ilçenin merkez nüfusu 2007 yılından bu yana azalış
göstermektedir. Ancak TÜİK ADNKS verilerine göre Isparta’nın Yalvaç ilçesi 48.803
nüfusla, nüfusu 223.430 olan Isparta Merkez ilçesinin nüfusundan sonra 2. büyük ilçe
olarak yerini almıştır.